Gelecek İçin Çok Yönlü Bireyler

Üniversite, insanların hedefledikleri mesleklere yönelik eğitim aldığı bir eğitim kademesidir. Üniversite öğrencisi, seçtiği bölüm kapsamında derslerini kendi seçer ve programını kendi oluşturur. Ülkemize baktığımızda bu durum üniversiteye başlayan öğrenciler için bir yenilik sayılabilir küçüklükten beri zorunlu bir program çerçevesinde eğitildiğimiz düşünülürse.

Üniversitede de aynı ilköğretim ve lise kademesinde olduğu gibi zorunlu ve seçmeli dersler var. Örneğin tarih ve Türk dili dersleri her bölüm için zorunlu tutuluyor. Bu dersleri tamamlamadan bölümünüzü bitiremiyorsunuz. Serbest dersleri de belirlenen ders saati sınırları içinde istediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Önceliğiniz her zaman bölümünüzün temel dersleri oluyor. Bu noktada ülkemiz üniversitelerini yurt dışı üniversiteleri ile karşılayacak olursam serbest ders ve ders dışı aktivitelere teşvik konusunda biraz yetersiz kaldığımız düşünüyorum. Eğitim sisteminin amacı her zaman öğrenciyi önüne konulan derslerde eğitmek ve onu seçtiği bölümde yükseltmek fakat ben böyle bir sistemin eksik olduğu kanısındayım.

Ülkemizde çoğu öğrenci bölüm seçimini lise sonda belirliyor. Bazıları gelen sınav sonuçlarına göre kimisi ise kararsızlığından bir sonuca varamadığı için. Son dakika seçimleri yanlış kararlara sebep olabiliyor ve bu durumda öğrenci kendini hiç istemediği bir bölümü okurken bulabiliyor. Ben bu durumun önüne geçebileceğimize inanıyorum fakat bunu başarabilmek için birtakım değişikliklere, yeniliklere açık olmalıyız.

Yurt dışında bazı üniversiteler öğrencilerine ilgi alanlarına yönelik birkaç bölüm seçme imkanı sunuyor. Örneğin bilgisayar mühendisliği ve müzik bölümünü aynı anda seçip okuyabiliyorsunuz ve mezun olurken diplomanızda sadece bir bölüm yazmıyor. İki bölümden de mezun olmuş oluyorsunuz fakat bir diplomanız oluyor. Bu sistem sayesinde bir bölüme bağlı kalmadan farklı ilgi alanlarınızda uzmanlaşıyorsunuz. Ayrıca diplomanız bu alanlarda yetkili olduğunuza dair bir belge oluyor ve iş başvurusunda bulunurken bu diploma sizin donanımlı bir birey olduğunuzu gözler önüne seriyor. Bence daha fazla donanıma sahip olmak iş alımında bireyi daha tercih edilebilir kılabilir. Bunların yanı sıra birkaç bölümde eğitim aldığınız için bir mesleğe bağlı kalmak zorunda kalmazsınız. Eğer bir meslekten haz almadığınızı düşünecek olursanız diğer alanınızla alakalı bir mesleği yapmayı deneyebilirsiniz. İkisini birbirinden ayırt edemiyorsanız da ikisinin harmanlanmış olduğu bir mesleği yapabilir veya ortaya yeni bir meslek çıkarabilirsiniz. Vermiş olduğum örnekten yola çıkarak bilgisayar mühendisliği ve müzik birbirinden farklı iki alan gibi dursa da birbiriyle alakalı hale getirebilirsiniz. Örneğin yaptığınız müziği dijital ortama aktarıp pazarlayabilirsiniz ya da yeni yazılımlar geliştirerek müzik icra etmenin farklı yollarını bulabilirsiniz.

Birçok alanda eğitim almak, birkaç bölümü aynı anda okumak öğrenciyi birçok yönden geliştirecektir. Olayları farklı bakış açılarıyla yorumlama, farklı ilgi alanlarına sahip insanlar tanıma, yeni deneyimler kazanma gibi artılar kazandıracaktır öğrenciye. Böylelikle öğrenci kazandığı beceriler doğrultusunda hareket ederek gelecekte karşılaşabileceği herhangi bir zorluğun üstesinden rahatlıkla gelecektir.

(Visited 20 times, 1 visits today)