GELECEK PLANLARI

İnsanın doğasında başarmak vardır. İnsan sürekli bir şeyleri başarmayı bekler. Bu yüzden de insanlar hayatına bazı hedefler koyar. Bunları başarmak için çabalarlar. Bu hedefler çoğunluk olarak mesleki hedeflerdir. Bu mesleki hedefleri gerçekleştirmek de eğitimle başlar. Çocukların küçük yaştan itibaren mesleklerini seçmiş olmaları gerekir ki eğitim süreçlerinin devamında bu yönde ilerlesinler. Bazı eğitim sistemlerinde çocukların gelecekleri değil de o anki başarısı göz önünde bulunduruluyor. Bu çok yanlış bir davranış. Bence çocuklar her derste başarılı olmak zorunda değil. Bazı eğitim sistemleri çocukları istedikleri mesleklere yönlendirmektense öğrendikleri her derste onları çok başarılı yapma hedefliler. Bence çocuklar kendi kararlarını doğru bir şekilde verebildikleri yaşa geldiklerinden itibaren çocukları istedikleri mesleklere yönelterek eğitim verilmelidir.

(Visited 117 times, 1 visits today)