GELECEKTEKİ EĞİTİM ŞEKLİ

Eğitim, insanların yaşamlarında kendini daha ileriye götürmek için yaptıkları planlı etkinliklerdir. Merak duygusu ise bu etkinlikleri daha geliştirmek için bir araçtır. İnsanoğlunun en önemli ve vazgeçilmez özelliklerinden biri olan merak duygusu anlamaya ve sorgulamaya yönelik bir süreçtir.

Bu süreçte merak edilen konular araştırılıp öğrenilirken donanımsal özelliklerden de faydalanılır.  Okullar bu açığı kapamak için en iyi yerlerdir. Elon Musk’ın kurduğu “Ad Astra Akademisi’ de” buna en iyi örnektir. Ad Astra Akademisi bu donanımı sağladıktan sonra artı ekleyerek verdiği araştırma geliştirme eğitimi daha da verimli hale getirmiştir. Dünyanın dört bir tarafından gelen bilim insanlarıyla keşif yapabilme, deney yapıp kanıtları kendi bulabilme gibi birçok avantajları da vardır. Öğrenciler sağlanan artılar sayesinde gelecekte keşif yapma becerisine sahip, insanlığa faydalı ve yeni bilgilerle donanımlı bir birey olacaktır.Importance of Books in Our Life: Role of Books in Our Life - Leverage Edu

Eğer gelecekte gelişmiş, medeni ve aydın bir toplum isteniyorsa bu türdeki bilime ve keşif yapmaya önem veren okullar Dünya’nın her yerinde yaygınlaştırılmalıdır. Olanağı olmayan ülkelere destek çıkılmalıdır. Çünkü bu artıları olan eğitimle birlikte yeni bilgilere aç, duyarlı, keşif yapabilme becerisine sahip bir nesil yetiştirilecektir. Dünyadaki ortak olan sorunlar böylece daha basit bir biçimde çözüme ulaştırılıp eğitimli ve medeni toplumlar oluşacaktır.

(Visited 2 times, 1 visits today)