Gelenekler Gelişmeye Engel midir?

Sizce gelenekler toplumun gelişmesini engelleyen şeyler midir? Toplumların gelişmesi için sizce geleneklerden kurtulmak mı gerekir?

Gelenekler, bir toplumda, eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlardır. İnsanların eski zamanlarda yaşam standartları farklı olduğu için o zaman inandıkları şeylere göre sergiledikleri davranışlar ve yaptıkları şeylerdir. Yani eski zamanlardaki insanların yaşamlarını nasıl sürdürdüğü ile ilgilidir.

Çoğu toplum geleneklerine çok fazla bağlıdır ve tüm hayatlarını bu gelenekleri uygulayarak geçirirler. Sadece geçirmekle kalmayıp aynı zamanda çocuklarına, torunlarına ve yakınlarına aktarırlar ve sürdürürler yani süreklilik sağlarlar. Gelenekler toplumu toplum yapan şeylerdir. Yaşadığımız toplumun tarihini ve kültürünü ortaya koyar. Çok büyük önem taşır evet ama bazı gelenekler yaşadığımız zamana pek uyumlu olmayabilir.

Şimdiki zamana göre, eski insanların yaptığı ve artık gelenekselleşen şeyler pek uygun olmayabilir. Yani eskiden çok fazla hor görülen şeyler, çok ayıp sayılan ve tam da bu yüzden yapılmayan şeyler şimdiki zamana göre gayet normal karşılanabilir ve insanlar bu davranışları bu yüzden, yani normal karşıladıkları için yapabilir. Yaşlılar genellikle gençlere oranla geleneklerine çok daha fazla bağlıdırlar. Yapılan bazı şeylerin geleneklere uygun olmadığını söyleyip gençler bunları normal karşıladığı için onları yargılayabilirler, onlara bu yüzden kızabilirler. İşte yaşlı insanlara eski kafalı denmesinin sebebi tam olarak budur.

Geleneklerin ve göreneklerin bazıları toplumun gelişmesine engel olabilir. Çünkü bazı gelenekler çok katı ve her ne kadar eski zamanlara göre anlamlı olsa da şimdiki zamana göre çok anlamsız kalabilir. Eskiden insanlar olayları çok daha fazla derin düşünüp çok daha fazla yorumluyorlardı. Şimdilerde ise insanlar, yani gençler, olayları çok sığ düşünüp çok yorumlamadan çok daha rahat takılıyor. Tabii bu sebeple gelenekleri çok umursamıyorlar. Tabii bunun yanında gelenek ve göreneklerine çok sıkı sıkıya bağlı aileler ve insanlar da hala var. İşte bu gelenek ve göreneklerine oldukça bağlı aileler çocuklarının da bu geleneklerini sürdürmelerini istedikleri için onlara rahat rahat takılmaları konusunda izin vermiyorlar yani onları rahat çok bırakmıyorlar. Gelenekler bazı insanlar için oldukça fazla önem taşıyor ve çocuklarının da bu gelenekleri sürdürmelerini istiyorlar.

   Evet bazı gelenekler gelişmenin önünde engel taşımıyor. Tabii ki bu gelenekleri sürdürmemiz gerek. Sonuçta, önceden de söylediğim gibi gelenek ve görenekler yaşadığımız şehir ve ülkenin tarihsel ve kültürel özelliklerini taşıyor ama bazı gelenekler de eskiden insanların yaşam standartlarına uyan ama şimdiki zamana göre toplumun anlayışına pek uymayan gelenekler.

Yani sonuç olarak gelenekler bütünüyle toplumların gelişmesinde engel değildir. Gelişmenin önünde engel olan bazı gelenek ve görenekler vardır ama bu gelenek ve göreneklerin şimdiki zamana uygun olanları tarihsel ve kültürel açıdan devamlılık sağlamak için gerekli şeylerdir, tabii bazıları ise gelişmeye engeldir.

(Visited 719 times, 1 visits today)