Gelenekler ve Gelecek

Toplumların uzun yıllardan beri sürdürdüğü ve uyguladığı alışkanlıklara gelenek adı verilir. Gelenekler yüzyıllardır devam eden ve çok eskiye dayanan alışkanlıklardır.Uygulanmaya eskiden başlanmış güncel ve günümüze uygun olmayan geleneklerin, günümüzde uygulanması güç olduğu kadar, yeniliklere de kapalı bir durumdur.

Toplumların gelenekleri olduğu gibi devam ettirmesi, yeniliklere kapalı olması,  çağdaşlıktan ve gelişmekten uzak kalmasına  yani geri kalmasına yol açıyor.  Bazı geleneklerine körü körüne bağlı olan bir ülke hızla  gelişmeye devam edemeyebilir..

Yüzyıllar boyunca aynı gelenekleri sürdürmek insanların bakış açısının, beklentilerinin, davranışlarının, düşünce tarzlarının değişmemesine, kısacası insanların aynı kalmasına ve bir süre sonra gerilemesine yol açar. İnsanların gelişmediği ve hatta gerilediği bir yerde toplumların ve ülkelerin; gelişmesini ,çağ atlamasını, yenilikler yaratmasını, büyümesini ve ilerlemesini bekleyemeyiz.

Geleneklerini devam ettiren  toplumlar gözlemlenip incelendiğinde geri kaldıkları kanıtlanmıştır. Geri kalmış toplumlar ve bölgeler gelenekleriyle ön plana çıkmış ülkelerdir. Bu araştırma geleneklerin gelişmeye engel teşkil ettiğini kanıtlayan bir araştırmadır. Bu araştırmada yer alan bir bölge de ülkemiz topraklarında yer alan Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgeleridir.

Kız çocuklarının okula gönderilmeyip erken yaşlarda evlendirildiği  bu bölgelerimizde bu durum mirasçısına nesilden nesile aktarılıyor. Bu bölgelerde yaşayan kız çocuklarının okula gönderilmemesi onların erkek akranlarından geri ve cahil kalmasına yol açıyor. Kız çocukları okuyamadıkları için birçoğu iş sahibi olamıyor, iş sahibi olanlar da niteliksiz işlerde çalışabiliyor,evlendiriliyor, çocuk sahibi oluyor ve çocuklarını da okumamış bilgi sahibi olmayan anneler yetiştiriyor.

Toplumun yarısını oluşturan kadınların iş hayatına atılamaması ve ekonomik özgürlüklere sahip olamamaları onları evdeki para kazanan babaya ya da eşe muhtaç ediyor. Bu sebeple toplumdaki kadınların büyük bir kısımı hem istedikleri hayatı yaşayamıyor hem de eğitim almaları durumunda katkı sağlayabilecekleri topluma hiçbir fayda sağlayamıyor. Bu durum o bölgelerin ülkemizdeki diğer bölgelere göre geri kalmasına sebep olmakta ve ülkemizin de ilerlemesini engellemektedir.

Değişen ve gelişen dünyamızda yıllar önce uygulanmaya başlanmış eski kafalı geleneklerin halen daha körü körüne bağlı kalınarak gerçekleştirilmeye devam edilen gelenekler toplumlarının gelişmesinin önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Yıllar öncesinin zamanına uygun olarak başlanmış .Yıllar öncesinin zamanının koşullarına ve insanlarına hitap eden geleneklerin günümüzde olduğu gibi uygulanılmaya devam edilmesi; insanları, yeni şeyleri keşfetmekten, yeni şeyleri araştırmaktan ve yeni şeylere ihtiyaç duymaktan alı koyuyor. Geleneklerin bugüne uyarlanmadan olduğu gibi devam edilmesi yeniliklerden uzak bir bakış açısı olmakta birlikte insanların ve toplumların gelişmesini engeller.

(Visited 24 times, 1 visits today)