Geleneksel Zeka Sanatı

Her insan eşit mi doğar? Kişiler,durumları fark etmeksizin birbirlerinden üstün olabilirler mi? Zeka bireyleri etkilemiyorsa bizi ön plana çıkaran unsurlar nelerdir? Zeka emeğe veya emekçiye karşı bir söylev midir?

İnsanların evrimi günümüze kadar muazzam bir şekilde gelişti,hala gelişmeye devam ediyor.Fakat bazı insanlar bu evrimin doğru olmadığını düşünüyorlar.Mamafih zeka diye bir unsur yoksa,insanların ürettikleri şeyler belli bir kaliteye kadar ulaşır yani sınırlıdır.Peki dünyada bugüne kadar tasarlanmış bu ürünler nasıl olur da birbirlerinden farklı oluyorlar? Çünkü efendim bu dünyaya sadece 1 kere da vinci geldi diğerleri onun eserlerinden esinlendi,bir şeyler yapmaya çalıştı.

Sorarım size insanları taşıyan unsur çok çalışmaksa, Albert Einstein bir günde 12 saat uyuyarak nasıl 20.yüzyılın en zeki insanı olur? Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Einstein’ın beynindeki sinapslar birbirlerine düz bağlıymış.(Normal bir insanın sinapsları ters bağlıdır) Ve uzun bir süre boyunca bilim dünyası bu eşi zor bulunan sinaps mekanizmasının ”İyi bir şey mi yoksa insanlar için tehlikeli bir şey mi?” diye araştırmalar yaptı. Sonuç olarak ise bu tür mekanizmaya sahip bir insanın beyin fonksiyonlarının daha aktif,hızlı olduğunu fark ettiler.Yani eğer Einstein ile aynı sınıfta eğitim görseydiniz sizin tüm gece çalışıp anlamaya çalıştığınız konuları belki de o 10 dakikada anlayacaktı.

Bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922) toplamda 36 padişah tarafından yönetilmiştir.Bu padişahların hepsi aynı soydan gelmektedir,fakat içlerinde bazı padişahlar var ki dönemin Avrupa’sına taş çıkaran,Türklere bilimde altın çağın kapılarını aralayan padişahlardır bunlar.Kimileri de vardı ki  işleri haremlerinde oturup kıt kanaat geçinen fakir halkından yüklü miktarda vergiler toplamaktı.Anlayacağınız gibi bu insanlar aynı boya mensup olmalarına rağmen zekaları arasındaki fark gözle görülür derecede fazla. Kimisi vatanını kendisi ve ailesi için satar, kimisi de vardır ki ailesini bir yana,vatanını  bir yana koyup,vatanın küllerinden bir kıvılcım oluşturur…

Bir gün Salvador Dali ve bir İspanyol gazeteci arasında küçük bir diyalog geçer. Gazeteci,Dali’ye iyi resim yapmanın sırını sorar,bunun üzerine Salvador Dali ” İyi bir ressam olmak için iki şey gerekir;İlk olarak bir İspanyol olmanız gerek,ikinci olarak isminizin Salvador Dali olması gerek”demiştir.Bu örneğin kafalarda oluşan sorulara açıklık getirdiği kanaatindeyim,insanların dünyaya bir şeyler bırakabilmesi için çok çalışması önemli değildir,sahip olduğu akıl kadar çalışması önemlidir.

Bu kadar olayı görmeksizin bazı insanlar ”Zeka” diye adlandırdığımız unsuru insanları,özellikle emekçi sınıfı diğer insanlardan uzaklaştırdığı yönünde bir düşünceye sahip .Sözüm meclisten dışarı, bu insanların  zeki insanları tehdit unsuru olarak görmesinin onlardan başka kimseye zararı yoktur.Yahu bir kere zeki insan cesur ve cüretkardır.Proleterya(Modern işçi sınıfı)olarak adlandırılan yapının cüretkar öncüleri(Karl Marx, Friedrich Engels)olmasaydı günümüz burjuvazisi geçmişteki gibi güçlü,halkı sömüren bir konumda olurdu.

İnsan evrendeki en zeki ve en salak varlıktır ve bugüne kadar istediği şeylerin çoğunu alabilmiş bir canlıdır,fakat tek bir unsur vardır ki bu bizi diğerlerinden farklı kılar. Bu unsur zekadır mamafih zekanın da bir sınırı vardır. Friedrich Nietzsche’nin de dediği gib ” İnsan pek tabi istediğini arzulayabilir,fakat ne arzulayacağını arzulayamaz.”

 

(Visited 36 times, 1 visits today)