Gelir Dağılımı

Günümüzde dünyanın çoğu ülkesinde gelir dağılımı iş gücüne bakılmadan adaletsiz bir şekilde oluşmuş durumda. Bir kesim ihtiyacından fazla para kazanırken bir kesim açlık sınırında yaşıyor. Ayrıca dünyadaki refahın yüzde ellisini süren kesim toplam nüfusun yalnızca yüzde birini oluşturuyor. Bu durum da gelir adaletsizliğini gözler önüne sürüyor.

Bu durumun sonucu olarak çok çalışan az kazanırken az çalışan kesim çok kazanıyor. Bunun çözümü ise devlet tarafından iş gücü baz alınarak oluşturulacak gelir dağılımı. Bunun yolu ise özel sektördeki devlet müdahalesi. Çünkü gelir dağılımının adaletsizliği özel sektörde çok yüksek. Çözüm ise devletin maaş aralığı oluşturması. Yani asgari maaşın yanı sıra azami maaş ile yöneticiler ile işçiler arasındaki gelir farkını kapatmak. Bunun yanı sıra devlet vergileri yükselterek yüksek vergilerden gelen paralarla ücretli çoğu hizmeti ücretsiz hale getirerek gelir farkının yarattığı ayrımı da ortadan kaldırabilir.

Bir diğer çözüm yolu ise özel sektörün devletleştirilmesi ve devlet çalışanlarına tanınacak sabit maaş. Bu sayede herkes devlete bağlı çalışacağı için herkesin maaşı iş gücüne bağlı olacaktır. Bunun doğal sonucu olarak da çok çalışan çok kazanacak; az çalışan az kazanacaktır. Ayrıca bunun yanı sıra refahın yüzde ellisini süren yüzde birlik kesim ortadan kalkacağı için refah düzeyi de genel olarak yükselecektir. Ayrıca bütün işi gücünü devlet düzenleyeceği için işsizlik durumda ciddi miktarda azalacak ve kalmayacaktır.

Her iki yolda da gelir dağılımı eşitleneceği için zengin fakir diye bir sınıf ayrımı da kalmayacaktır. Bu sayede bir hastanenin genel müdürü ile hademesi aynı lokantaya gidebilecek duruma gelecektir. Tabi düzenlenecek yeni gelir dağılımı eşit değil adaletli olmalıdır. Yani çok çalışan çok kazanmalı, az çalışan az kazanmalıdır. Aksi taktirde bu durum eşitsizliğe yol açacaktır.

Bu yeni adil gelir dağılımı ise öncelikle devlet desteğiyle en düşük geliri kesimin geliri yükseltilerek ve en zengin kesimin geliri düşürülerek gerçekleştirilecek. Bu sayede makas kapanacaktır. Tabi bu uygulama sırasında iş gücü ihmal edilmemelidir ki çok çalışanın hakkı yenmesin. Bu sayede halkın refah düzeyi genel olarak artacaktır. Bu da gelir dağılımında adaleti sağlayacaktır.

(Visited 99 times, 1 visits today)