Gelişim ve Sanat

Sanat toplumu besleyen ana damarlardan biridir. Şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ”Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’‘ Çünkü sanat toplum ruhunun birer yansımasıdır. Geçmiş dönemlerden beri varlığını sürdürmekte olan bu önemli kavram günümüzde de büyük bir önem kazanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde genellikle sanata verilen önem değer kazanmaktadır fakat buna zıt olarak henüz kendini kanıtlayamayan ülkelerde sanata verilen değer epey düşüktür. Peki ülkemizde sanatın geliştirilmesi için neler yapılmalı?

Sanat zevk için yapılan bir kavram değil ihtiyaçlardan oluşan bir üründür. Bilim ve teknolojinin sanatsız çıplak kalacağını düşünürsek bunun önemini topluma yansıtmak zorundayız. Ülkemizde son zamanlarda matematik ya da fen gibi kavramlara daha çok önem verilmektedir. Cumhuriyet yıllarında Çankırı’da kurulan en iyi akustiğe sahip olan tiyatro zamanla sanata verilen değerin kaybedilmesiyle mahkemeye dönüşmüştür. Bu durum son zamanlarda ülkemizde sanata verilen önemin  yeterli olmadığını gösteriyor.  Geçmişten beri  eğitimde çoğunlukla sanat üzerinde durulmasa da son zamanlarda 21. yüzyıl becerilerini kazanmaya çalışan toplum sanata da önem vermeye başlamıştır. ”Hepiniz miIIetvekiIi oIabiIirsiniz, bakan oIabiIirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı oIabiIirsiniz. Fakat sanatkar oIamazsınız.”  Atatürk bu sözleriyle sanatkar olmanın kolay olmadığını ve birer yetenek işi olduğunu vurgulamıştır.

21. yüzyıl becerileriyle ülkemizde anlam kazanan sanatın gelişmeye başlanması için adım atılmıştır. Bana göre bu gelişim sürecini hızlandırmak için yapılacak birçok seçenek vardır. Örneğin kendini daha çok resim, müzik, dans gibi alanlarda eğimli hisseden bireyler için daha çok sanat okulları açılabilir. Sanat okulları aynı zamanda gençlerin yaratıcılık, yorumlama becerileri, kişisel gelişim gibi faktörleri olumlu yönden etkilediğinden kesinlikle sanata yönelik eğitim arttırılmalıdır. Küçük yaşlarda bunun gibi faaliyetlerin içine atılan çocukların akademik alanda da başarıyı yakaladıkları gözlemlenmiştir. Aynı zamanda yine sanatı kendi gelişimi ve hobisi için isteyen kişiler desteklemek amacıyla daha fazla kurs açılabilir. En önemli noktalardan bir tanesi olan sanatkar insanlar desteklenmelidir. Ayrıca sanatçıya yapılan yatırım arttırılabilir. Tarihi eserlerin sunumu için daha çok müze açılabilir. Buna benzer olarak sanat eserlerinin tüm halka daha iyi bir şekilde sunumu için daha fazla galeriler açılabilir. Galerileri ziyaret eden toplum eserlere bakıp ilham alabilir.Tabii tüm  bunların yanı sıra devletin desteği de bir o kadar önemlidir. Örneğin devlet bir şarkıcının konser vereceği yerdeki vergileri düşürerek sanatçıya destek olabilir. Tüm bu belirtilen fikirler ancak toplumun refah düzeyinin belirli bir seviyeye gelmesiyle oluşacak fikirlerdir.

 

Sanat, insanoğlu varlığını sürdürmeye devam ettikçe anlam ve değer kazanmaya devam edecektir. Sanatı geliştirmek için asıl önemli olan toplumu bilinçlendirmek ve sanata olan teşviki arttırmaktır.

(Visited 249 times, 1 visits today)