Gelişimin Önündeki Gelenek

Kültür, anlatmaya çalışsanız sayfalarca kelime kullanmanızı gerektirecek olan bir kelime. En kısa tabiri ile yaşam biçimidir. Haliyle yaşamı biçimlendiren de onun içine kattığımız yazılı olmayan ama inanılan ve bizim için önemli olan geleneklerdir.

Toplumların gelişmesi sanılanın aksine geleneklerden uzaklaşılarak gerçekleşmez. Asıl sıkıntı geleneklerden uzaklaşıp toplumu birbirine düşürecek hurafeleri gelenek haline getirirsek gelişme gösteremeyiz. Yani gelenek geleceğimizi etkileyen en önemli varlıklarımızdan biridir.

Gelişmiş toplumlara bakarsanız hiçbiri benliğini kaybetmemiştir aksine gelişiminde geleneklerin izinde ilerlemiştir. Zaten benliğini kaybettikten sonra gelişimin ne anlamı vardır. Bu düşünce sayesinde milletler birbirinden ayrılır farklılıklarını ortaya koyarlar.

Günümüz dünyasında sosyal medya sayesinde insanlar çoğu geleneği tanıyabiliyorlar. Bunun sonucunda gelenekler karışmaktadır. Yani Amerika’ da yaşayan biri yaklaşık 5000 kilometre ötedeki Japonya’ nın geleneklerini örnek alıp yaşamını şekillendirebilir. Haliyle aynı anda 2 geleneği yaşayamayacağı için kendi geleneği unutulabilir. Unutulursa geri dönüş olmayacaktır çünkü başta da dile getirdiğim gibi benliğini unutmak demek yok olmak demek.

Gelişen teknoloji sayesinde globalleşen bir dünya var yani her millet artık birbirini çok iyi tanıyor. Globalleşme gibi bir durum ise dünya için bir felaket olmaktan ileriye gidemez. Bu yüzden farklılıklar iyidir. Ayrıca teknolojik gelişmelerde geleneklerin etkisi oldukça büyüktür. Örneğin eski zamanda yaşamış Türkler’ de halk ordu-anlayışı olduğundan askeri alanda büyük başarı kaydetmişlerdir. Ayrıca gelenekler de gelişme kaydedebilir. İnsanlık için en önemli olaylardan biri olan toplayıcılıktan vazgeçip yerleşme yolu izleyen atalarımız tüm ezberleri bozarak geleneklerini değiştirerek yerleşik hayata geçmişlerdir. Tarihte de göründüğü gibi Japonlar yüzlerce yıl geleneklerine bağlı yaşayan bir millettir ve görüyoruz ki en büyük 10 ekonomi içerisinde geleneklerine bağlı bir ülke de var. Anlaşılacağı üzere gelecek nesillere sadece toprak parçası bırakmak istemiyorsak gelenekleri korumalı ve onlarla birlikte gelişmeliyiz.

(Visited 14 times, 1 visits today)