Genç Nüfus Nerede?

Beyin Göçüne Sebep olan Faktörler:

“I)Ekonomik Nedenler

·Düşük üçret politikası varlığı,
·Vergi oranlarının yüksek olması,
·Ekonomik istikrarsızlık varlığı,
·Gelecek endişesi olması.

II)Politik/Siyasal

·Etnik köken farklılığı/ayrılığı oluşumu,
·Siyasal istikrarsızlık oluşumu,
·Siyasetin iş hayatına girip, onu kontrol etmesi.

III)Bilim ve Teknoloji Politikalarındaki Yanlışlıklar

·Ar-Ge’ye önem vermeme,
·Bilim ve teknolojiye değer vermeme,
·Fikir üretiminin ve buluşun para etmemesi ve desteklenmemesi,
·Ar-Ge alt yapı eksikliği,
·Ar-Ge yatırım teşvik azlığı,
·Ar-Ge yatırım yardımı azlığı,
·Ar-Ge vergi indirimlerinin yetersizliği.

IV)Eğitim Sistemindeki Çarpıklıklar

·Kişibaşına (142 $) en az eğitim harcaması yapan 5. ülke olmamız,
·Eğitim harcamasında 109 ülke içinde 105. sırada yer almamız,
·Ulusal gelirden eğitime ayrılan pay Dünya ortalaması %5.2 iken bizde %2.2 olması,
·Kalıcı milli eğitim politikası yokluğu,
·Eğitimde fırsat eşitsizliği oluşu.

V)İşsizlik

·Üniversite mezunlarının %70’inin meslekleriyle ilgisiz işlerde çalışması,
·En fazla işsizliğin Üniversite mezunları arasında olması,
·İş bulamama.

VI)Yabancı Dilde Eğitim

·Yabancı dilde eğitim beyin göçünde katalizör görevi görmesi,
·Yabancı dilde eğitim batıya bedavaya insan kaynağı üretmeye yardımcı oluyor.”

www.toplum.com’dan aldığım bu alıntı aslında çoğu şeyi anlatmaya yetiyor. Eğer bir ülkede eğitimini tamamlamış, üniversiteden mezun olmuş genç kesim için yeterli iş olanakları bulunmuyorsa beyin göçü malesef ki kaçınılmaz sondur. Genç kesimin ilgi odağına göre farklı ülkelere dağılması hem iş gücünün zayıflamasına neden olurken hem de yeni fikirlerin kaçırılmasına sebep oluyor, fakat bu durumda beyin göçü yapan geleceklerini kurtarmaya çalışan gençleri mi yoksa devleti mi suçlamak gerek bir düşünmeliyiz. Eğitim konusunda ise eşitsizlik çocukları küçük yaştan itibaren ülkeye ciddi anlamda zarar veren bu fikre sürüklüyor. Herkesin aynı eğitimi almadan koşullara sahip olmadan aynı sınava tabii tutulması en önemlim etkenlerden. Bazı ülkelerde arınını garantisi olamadığı için  genç girişimciler yatırım yapmaktan çekiniyor, büyük şirketler ise yavaş yavaş piyasadan çekilmeye başlıyor. Bu durumda iş olanaklarını kısıtlıyor, büyük şirketlerle çalışmak isteyen insanlar de beyin göçü yapıp ülkelerini terk ediyorlar. Ülkelerde yapılan yanlış politikanın da etkisi azımsanmayacak kadar çok. Bir önceki madde de söylediğim üzeri yanlış politikalarla ülke ordan oraya sürüklenirken geleceğinin garantisini hissedemeyen insanlar, ülkenin geleceğinden endişe duyarak kaçıyorlar. Her iki taraf için de yıkıcı ve yıpratıcı olan bu durum ülkemizde ciddi bir artış göstermekte. Ülkenin en iyi liselerinden mezun olan insanların hemen hemen hepsinin ilk tercihi yurtdışı. Genç neslin kaybını önlemek ülkenin elindeyken bunu bir nebze de olsa azaltmaya çalışması geleceğimize büyük katkı sağlayacaktır. Yeni iş sahaları açılarak başlanabilir bu önemlerle…

-www.weheartit.com

-www.toplum.com

(Visited 73 times, 1 visits today)