GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR

     GDO savunucuları, gelecekte insanın beslenmesinin ancak genetiği değiştirilmiş yiyeceklerle mümkün olacağını iddia ediyorlar. Bu iddialarının da en büyük nedeni dünyadaki açlık sorunu. GDO savunucularına göre artmakta olan nüfusu besleyebilmenin tek yolu genetiği değiştirilmiş besinler.
     Dünyadaki açlığın gıda yokluğundan olduğunu anlayabilmek için dünyadaki besinlerin nüfusa yetmediğinin kanıtlanması gerek. Ancak araştırmalar şu an tam tersini söylüyor. Bizim sorunumuz gıda eksikliği değil gelir dağılımının adil olmayışı. İnsanların maddi güçleri birbirinden tamamen farklı ve insanlar bu bütçeyle ortak fiyattaki besinleri alırken zorluk yaşıyorlar.
     Kısacası dünyadaki açlık gıda yetersizliğinden değil gelir dağılımdaki adaletsizlikten, sömürü ilişkilerinden, yanlış tarım uygulamalarından. Ve artık insanlar GDO’lu mu GDO’suz ürün mü tercih edileceğini araştırmak yerine milli geliri düşük ülkelere ( Afrika, Latin Amerika ) yardımlarda bulunsa çoğu toplumsal sorun ortadan kalkabilir.

(Visited 25 times, 1 visits today)