Genlerle Oynamak

Genetik üreme, bir organizmanın DNA’sının tamamını veya bir kısmını diğerine aktarma işlemidir. Bu işlem birçok farklı yöntemle yapılabilir, ancak en yaygın yöntemler klonlama veya somatik hücre nükleer transferi olarak adlandırılır. Gen çoğaltma teknikleri birçok farklı endüstride kullanılmaktadır. Ancak bu tekniğin hem olumlu hem de olumsuz yönleri vardır.

Genetik ıslahın olası olumlu etkilerinden biri, hastalığa karşı daha dirençli genetiği değiştirilmiş organizmalar yaratma yeteneğidir. AIDS, sıtma ve tüberküloz gibi hastalıklar büyük ölçüde azaltılabileceğinden, bunun küresel sağlık üzerinde büyük etkileri olabilir. Ek olarak, genetik ıslah, onları hastalığa karşı daha dirençli ve fiziksel olarak daha iyi hale getiren değiştirilmiş genlerle daha güçlü, daha sağlıklı bireyler yaratabilir. Ömrü uzatır, daha uzun ve sağlıklı yaşamanın yolunu açar. Daha güçlü insanlar, teknolojik kısıtlamaları aşmamıza ve daha büyük iş gücüyle karşı karşıya kalmamıza yardımcı oluyor.

Genetik örtüşmenin de olumsuz etkileri olabilir. Örneğin, bazı uzmanlar GDO kullanımının antibiyotiğe dirençli bakterilerde artışa yol açabileceğine inanıyor. Buna ek olarak, bazıları, genetiği değiştirilmiş insanların, sıradan insanlardan daha güçlü ve daha akıllı olan bir grup süper insan üretebileceğinden endişe ediyor. Bu, değiştirilmiş gene sahip olan ve olmayanlar arasında, toplum için büyük sonuçlar doğurabilecek eşitsiz bir oyun alanı yaratacaktır. Bu durum toplumsal din anlayışına aykırıdır.

Genetik örtüşmenin etik sonuçları da belirsizdir. Örneğin, genetik örtüşme kullanmak “normal” genlere sahip olanlara karşı ayrımcılık yapar mı? Bu, belirli insan alt gruplarının sömürülmesine yol açabilir mi? Bunlar, teknolojinin geniş çapta benimsenmesinden önce ele alınması gereken sorunlardır. Gen kopyalamanın uzun vadeli etkileri hakkında çok az şey bilindiğinden, sürecin kendisinin güvenliği de söz konusudur. Ek olarak, bazıları teknolojinin “tasarımcı bebekler” – ebeveynlerinin özelliklerine uyum sağlayan genetiğiyle oynanmış çocuklar – yaratmak için kullanılabileceğinden korkuyor. Teknolojiye erişimi olanlar, olmayanlara göre çok büyük bir avantaja sahip olduğundan, bu daha eşitsiz bir dünya yaratabilir.

Bunun ötesinde, söz konusu genetik kopyalamanın birçok olumsuz etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Genetik kopyalama, çeşitliliği azaltır ve sonuçta popülasyonun sağlığını tehlikeye atar. Kopyalanan hayvanın genetik materyali başka bir hayvanınkiyle aynı olduğu için genetik çeşitlilik azalır. Ayrıca, gen çoğaltma teknolojisi, halen geliştirilmekte olan oldukça yeni bir teknolojidir. Bu nedenle, oldukça maliyetli ve birçok ülkede ulaşılması zor.

(Visited 18 times, 1 visits today)