Gerçeğin Değişimi

 

Dünyamız gün geçtikçe gelişmektedir. Bu gelişim beraberinde bazı cevaplar ve sorular getirir. İnsanlar varoluşlarından bu yana hep merak etmişlerdir. Burunlarına gelen kokuları, her gün onları selamlayan güneşi, mevsimleri, gökyüzünü, vb. Bunun sonucunda hep yeni şeyler keşfetmişlerdir. Bu keşifler kafalarındaki sorulara cevap bulmalarını sağlamıştır.

Mesela telefon, Graham Bell tarafından ilk kez1876 yılında icat edilmiştir.Fakat o günden bu güne icat edilen telefon değişti ve gelişti. Bu da yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin aynı kalmadığının göstergesidir. Her şey her zaman ya ileriye gider ya da geriye. Mesela teoriler, zaman geçtikçe ya çürüyüp giderler ya da yeni gerçeğimiz oluverirler ama hiçbir zaman aynı kalmazlar.

Bilim de hiçbir zaman aynı kalmaz. Gün geçtikçe gelişir. Çünkü her geçen gün yeni bir şey keşfetme imkanımız artmaktadır ve bu keşifler bazı sorulara cevap olurken bazı cevapların yerine de geçebilir. Bu yüzden bilimde gerçek yalnızca bir andır. Şu an gerçek gibi görünen şeyler ilerleyen yıllarda yerini başka gerçeklere bırakacaktır.

 

(Visited 30 times, 1 visits today)