Gerçek değer

20. yüzyılda dünya ekonomisinin en değerli kaynağı petroldü. Savaşların başlangıçları ve sonuçları petrole bağlıydı. Kısacası, petrol uzun bir süredir dünyanın kaderini  belirledi. Bu durum 21. yüzyılda yavaş yavaş değişmeye başladı, küresel ısınma sebebiyle pek çok devlet petrol kullanımını sınırladı. Petrol kaynaklarının ise 2050 civarında tükenmesi bekleniyor. Petrolden çıkış devam ettikçe başka bir kaynağın değeri anlaşıldı. Su, pek çok biyolojik olayın ana faktörüdür ve su olmadan dünyada yaşam olması imkansızdır. Küresel ısınma ve nüfus artışı dolayısıyla dünyanın su kaynakları gittikçe azalmakta, dolayısıyla da değeri artmaktadır. Dünya üzerinde pek çok devlet taze su kaynaklarını korumak için çeşitli programlar geliştirmeye başladı.

Petrol halen dünyanın en çok kullanılan enerji kaynağı, 2020 verilerine göre dünyadaki enerjinin %30’u petrolden sağlanıyor. Petrolün önemi özellikle Amerika ve İngiltere gibi devletlerin Orta Doğu’da petrol kaynaklarını korumak için girdikleri savaşlardan anlaşılabilir. Petrol savaşlarda tank ve uçakların kullanılması için gereklidir, yaşamda ise arabaların kullanılabilmesi için gereklidir. Son dönemlerde, elektrikli arabaların ve öbür enerji kaynaklarının popülerleşmesi ile petrol için talep azaldı ve petrolün değeri azaldı.  Petrol halen dünya genelinde çok değerli bir kaynak olmakla beraber günümüzde kullanımı çeşitli sebeplerden dolayı sınırlandırılmaktadır.

Su, şu an dünyanın pek çok ülkesinde yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Kuraklık bir ülkenin en büyük sorunu haline gelebilecek bir problemdir,  bu sorun aynı zamanda da kıtlık gibi sorunları beraberinde getirebilir. Su bir ülkede yaşamın devam etmesi için zorunlu bir kaynaktır, insanların kullanımı dışında endüstride de su önemli bir rol üstlenir. Son dönemlerde Hindistan ve pek çok Afrika ülkesinde kuraklık çok ciddi boyutlara ulaşmakta ve bu bölgelerde yaşamı da tehdit etmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçları dolayısıyla dünyamızda su kaynağı gün geçtikçe azalmakta, gittikçe artan bir nüfusa karşı dünya popülasyonuna yetecek bir seviyede olması öngörülmüyor. Dünya genelinde kuralık ve kıtlıkların ise devam etmesi olası gibi gözükmekte.

 

20. yüzyılda dünya üzerindeki her insan ve ülke petrolü suya tercih ederdi ancak günümüzde bu durum eskisinden çok daha komplike. Günümüzde, kuraklık pek çok ülkenin bir numaralı sorunu ve öbür ülkelerin de kuraklıkla baş başa kalması an meselesi. Pek çok gelişmiş ülke su kaynakları korumak için çeşitli programlar geliştirdi ve bir grup milyarderler ise su kaynağı bulunan arazileri satın almakta. Petrol günümüzde hala çok önemli bir kaynak olmakla beraber yavaş yavaş değerini yitirmeye başlayacak. Su ise petrolün aksine gün geçtikçe daha da değerli olacak ve 21. yüzyılın petrolü değerinde olacak. Ben şahsen, günümüz şartlarında bir ülkenin su kaynaklarına sahip olmasının petrol kaynaklarına  sahip olmasından çok daha değerli olduğunu düşünmekteyim. Bu durum elbette bu kaynakların boyutuna göre de değişebilir ancak genel olarak bakıldığında su günümüzde petrolden çok daha değerlidir.

 

(Visited 3 times, 1 visits today)