Gerçek İhtiyaç

İnsanlığın temeli olan su ve modern dünyada en büyük yere sahip ham maddelerden petrol. İkisi de inkar edilemez bir şekilde günlük hayatımızı yerleşmişlerdir. Su en temel ihtiyaçlarımızdan biri olup olmayışı bir seçenek olarak bile görülemeyecekken, petrol bu kadar hayati bir yere sahip olmamasada günümüzde gördüğümüz nerdeyse herşey ile bir bağlantısı vardır. Peki bir ülke bakımından hangisine sahip olmak daha önemlidir? Bir ülke için petrol rezervlerine sahip olmak mı, yoksa içilebilir temiz su sahibi olmak mı daha avantajlıdır?

Bir ülkenin kaynaktan sağlayacağı verimi anlamak için önce olası getirilerini bilmek önemlidir. En önemli etkilerinden olarak ekonomik etkileriyle başlanabilir. Bir ülkenin ham madde bakımından zengin olması o maddenin erişilebilirliğini arttırmaktadır. Bu sebepten dolayı da bu ham maddeden yapılan ürünlerin fiyatlarını rakiplerine kıyasla daha ucuz olması beklenilebilir. Bununla birlikte ham madde ya da elde edilen ürünler yurt dışına ihraç edilebilir.

Her ne kadar ülkeye faydası bulunabilecek olsa da sahip olunun ham maddenin ne olduğu da çok önemlidir. Bu durumda ele aldığımızda, daha çeşitli alanlarda kullanılabilen, daha fazla ürün elde edilme potansiyeli olan ve yeri tutulması zor bir madde olması en önemli etkenlerden sadece birkaçıdır.

Su, insanlığın var olablmesi için bir zorunluluktur. Sadece insanların da değil dünya üzerindeki canlıların ortak bir şekilde ihtiyaç duyduğu maddedir. Su ev sahipliği yaptığı hayvanlar ile de bizim için önemlidir. Bir ülkenin su kaynaklarına sahip olması, dünya da artan taleplere belli bir yere kadar cevap verebilecek durumda olmasını sağlayabileceği gibi ülke içindeki ihtiyacı da dış dünyaya ihtiyaç duymadan karşılayabilecektir. Su kaynaklarının yakınlarına tarım alanları kurulabilip hayvancılığa da katkı sağlanılabilecektir.

Petrole ise her ne kadar su gibi hayati olmasada yoğun bir talep altındarı. Petrol enerji, temizlik, ulaşım ve plastik üretimi gibi sayısız alanda kullanılmaktadır. Yakın çevremize baktığımız zaman nerdeyse tüm eşyaların bir yerde petrol ile bağlantısı olduğunu anlayabiliriz. Bu kadar geniş bir yelpaze de iş görebilen bir ham madde ile yapılabilecek yatırımlar suya göre daha ağır basmaktadır. Petrole sahip bir ülke günlük kullanımda yer alan ürünleri kendileri üretip kullanabilir. Bir ülkenin kendine yetebilmesi için petrol sahibi olmanın suya göre daha etkili olabileceğini düşünebiliriz.

Dışarı giden para miktarını en aza düşürmek ülke ekonomisi için çok önemlidir. Bununla birlikte petrolün işlenme sürecindeki geniş seçenek yelpazesi bu konuda daha çok iş gücü gerektirecektir. Daha çok olanak taşıyan bir sektör iş için yeni kapılar açacaktır. Su uzun vadede çok daha değerleneeck olsada, günümüzde petrolün sağlayabileceği olasılıklar göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. İyi bir yönetim ile petrolden elde edilebilecek kazançlar su ile ilgili problemleri çözmek için kullanılabilir, ancak iyi yönetilse bile sudan elde edilecek gelir ile petrol giderlerini karşılamak daha zor olabilri.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)