Geri Dönüşüm Kötü Olabilir mi?

Hepimizin bildiği gibi son zamanlarda dünyada küresel ısınma başladı. Küresel ısınma atmosfere salınan gazların sebep olduğu sera etkisi yüzünden dünyanın ısınmasıdır. Bu durum birçok olumsuz etki oluşturuyordur ve bu yüzden önlenmesi için bazı çalışmalar vardır ve bu çalışmalardan biri de geri dönüşümdür. Eğer geri dönüşüm yapılırsa fabrikalarda yeni şeyler üretme gereksinimi azalır ve bu sayede fabrikalar daha az kullanılır. Böylece havaya yaydıkları gaz azalır ve küresel ısınma da azalmaya başlar. Geri dönüşümden yapılan aletler ve kıyafetler vardır. Faka her ne kadar geri dönüşümden yapılan bu kıyafetler veya başka şeyler iyi görünse de zararlı olabilecek tarafları da vardır.

Bu geri dönüşümden yapılan kıyafetler ve eşyaların kötü tarafları ndan biri sağlıklı olmama ihtimallerinin olmasıdır. Zaten kullanılmış şeylerden yapıldıkları için tekrar kullanımları sağlıksız olabilir. Örneğin biri daha önceden birinin kullandığı ve sonra attığı kumaştan geri dönüştürülmüş bir kıyafet alırsa bu kıyafet tabii ki sıfırdan yapılmış birine göre daha kötü ve sağlıksız olacaktır. Geri dönüşümün çıkarabileceği başka bir sorun ise maliyetli olmasıdır. Zaten kullanılmış ve atılmış şeyleri tekrar kullanılabilir hale getirmek ya da yeni bir şey haline getirmek yenisini yapmaktan daha çok zaman ve para gerektirebilir. Ve geri dönüşümün çıkarabileceği başka bir sorun da geri dönüştürülen ürünlerin kalitesidir. Yeni bir şeye göre daha kalitesiz olacakları için geri dönüştürülmüş ürünler çok kullanılmayabilir.

Fakat tabii ki bu geri dönüştürülmüş ürünlerin iyi tarafları olduğu anlamına gelmiyor. Geri dönüşüm sayesinde daha az fabrika üretimi oluyor ve bu sayede küresel ısıma yavaşlıyor. Geri dönüşümün diğer bir olumlu yönü ise eğer bir kişi geri dönüştürülmüş bir alet veya kıyafet alırsa çevreye katkı sağladığını hissedebilir ve daha mutlu olur. Geri dönüşüm sayesinde atıklar da azalır. Atıklar geri dönüştürüldüğü için çöplükler küçülür ve daha fazla alan açılır. Geri dönüşüm hem de yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlar. Sıfırdan ürünler üretilmediği için daha az enerji gerekir ve ekonomik olarak büyük katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak geri dönüşümün ve geri dönüştürülmüş ürünlerin ne kadar sadece iyi görünmelerine rağmen hem olumlu hem de olumsuz yanları olabiliyor. Örneğin geri dönüştürülmüş ürünler daha kirli olabildikleri için veya kalitesiz olabildikleri için olumsuzlardır ama geri dönüşüm sayesinde küresel ısınmanın azalması ve çöplüklerin azalması iyi taraflardır.

(Visited 193 times, 1 visits today)