Geri Dönüşüm ve Kazanımları

Dünya nüfusunun artmasıyla beraber maalesef atık miktarları  da oldukça artıyor. Bu atıklar da doğa tarafından kendiliğinden yok edilmeyerek çevre kirliliğine neden oluyor. Böylece doğal denge bozuluyor. Özellikle pandemi nedeniyle insanlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı. Bu da atık miktarlarının artmasını etkiledi. Hükümetler çevre kirliliğini önlemek amacıyla evsel çöplere sınır koymak istiyor. Bu çevreyi korumaya büyük ölçüde etki edecektir. Dünya Çevre Günü Raporu’na göre Türkiye’de evsel atıklar tüm atıkların neredeyse %45’ini oluşturuyor. Bu çok fazla bir oran. Yani biz evsel atık miktarımızı azaltırsak,geri dönüşüme katkıda bulunursak çevreye çok faydalı olabiliriz. Yani çok fazla çöp çıkarma alışkanlığımızdan kurtulmalıyız. Peki bunun için neler yapmalıyız. Öncelikle tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü olanları tercİh etmeliyiz. Pillerin de tek kullanımlık olanları değil de sarj edilebilenlerİni kullanmalıyız. Plastik, doğada uzun süre yok olmuyor. O nedenle plastik yerine camı tercih etmeliyiz. Alışverişlerde plastik poşetler yerine  devamlı kullanabileceğimiz bez torbalar kullanmalıyız. Damacana veya pet şişe kullanmak yerine su arıtma cihazları kullanabiliriz. Atık miktarını azaltmanın yanı sıra geri dönüşüme katkıda bulunmamız da gerekir. Plastik, cam, karton, kağıt, alüminyum içeren atıkları ayırarak belediyelerin konteynırlarına atabiliriz. Ayrıca pil ve elektronik aletleri de çöplere atmayıp özel çöp kutularına bırakmalıyız. Eski giysilerimiz için de konulmuş özel  kutular var. Ayrıca yağlar da geri kazanım yoluyla değerlendirilmelidir.

Doğal kaynaklarımız maalesef sınırsız değil. Eğer onları dikkatlice kullanmazsak bir gün bu kaynakların tükeneceğini asla unutmamalıyız. O yüzden atıklarımızı azaltmamız çok önemli. Ancak bu noktada belediyelere de büyük işler düşmektedir. Şu anda ayrıştırılamamış geri kazanım ürünleri sistemsiz olarak toplanmaktadır. Farklı ürünler için ayrılan çöp konteynırlarının miktarı daha da arttırılmalıdır. Hatta apartmanlardan çöpler, ayrıştırılmış olarak toplanmalı, binalarda ayrı ayrı çöp kutuları olmalıdır. Ayrıca geri dönüşüm tesislerinin de miktarının artırlması gerekir.

Geri dönüştürülebilecek tüm atıklar çöp değildir. Doğal kaynakların korunması için mutlaka dönüştürülmelidir. Geri kazandırma hayatımızın pratik bir uygulaması haline gelmelidir. Gelecekte yaşanabilir bir çevreye sahip olabilmek için mutlaka bu yapılmalıdır ve bu konuda gerek yerel yönetimler gerekse bizler üstümüze düşeni yapmalıyız. Bu şekilde doğal kaynaklar sürdürülebilir hale gelir, sera gazı salınımı azalır, enerji çöpe gitmez ve geri dönüşüm ekonomisi ile doğal kaynakların korunmasının yanında ülkemize yaklaşık %2 oranında yeni istihdam sağlanabilir.

(Visited 21 times, 1 visits today)