Geri Dönüşümün Aşırısı

Geçmişten günümüze insanlık teknolojiyi her yüzyıl daha da ileriye ve geleceğe taşımıştır. Bunun sonucunda ise sanayi devrimi gerçekleşmiş, petrole ve diğer hammaddelere olan ihtiyaç artmıştır. Böylece insanlık bu hammaddelerin çoğunlukla doğada bulunan hallerini kullanmak yerine onları işlemiş ve bazı doğada bolca bulunduğunda kirlilik yapmakta olan materyallere dönüştürmüştür. Günümüzde ise biz bu kirliliğe çevre kirliliği diyoruz ve bunu azaltmak için ise geri dönüşüm dediğimiz işlemlere ihtiyaç duyuyoruz.

Geri dönüşüm: Kâğıt, plastik, cam vb. maddelerden üretilmiş olan herhangi bir eşyanın belirli işlemlerden geçirilerek yeniden kullanılabilir bir materyal haline getirilmesine denir. Günümüzde bu yöntem kimine göre çevreye oldukça faydalıdır ve kullanımı arttırılmalıdır. Fakat kimine göre bu yöntemin sonucunda üretilen materyaller insan sağlığına zararlıdır ve sadece bazı materyallerin geri dönüşümü yapılmalıdır.

Geri dönüşüm çevreye oldukça faydalı bir aşamadır ve kullanıldığı süre boyunca çevreyi temiz tuttuğu kadar insanların gönlünü de ferah tutar. Çünkü geri dönüşüm üretime ve hammaddelere olan ihtiyacı, dolayısıyla da bir ülkenin mali harcamalarını düşürür. Bu da o ülkedeki vergilerin bir miktar olsun düşmesine yol açar ve bu sayede insanlar gelir, vergi dengesini daha kolay sağlayabilir. Maddi yönünün yanı sıra çevreyi de temizlememize yardımcı olur ve bu da yine biz insanların iyi hissetmemizi sağlar. Sonuçta kim temiz bir çevrede yaşamaktan hoşlanmaz ki?

Ancak evrendeki hemen her şeyde olduğu gibi geri dönüşümde de bir üst sınır vardır ve bu sınırın aşılması pek hoş sonuçlar doğurmayabilir. Mesela pek çoğumuz biliyoruz ki kullandığımız pet şişeler yüksek ısıya ve rutubete maruz kaldıklarında ortaya pek sağlıklı sonuçlar çıkarmayabiliyorlar. Bu nedenle bu tür maddelerin geri dönüşümü yapılırken dikkatli olmalı ve onları “geri dönüşüm” adı altında yanlış şekillerde kullanmamalıyız.

Yani bu tür, belli şartlar halinde insan sağlığını tehdit edebilecek, maddelerden kıyafet gibi günlük yaşamımızda sürekli olarak temas halinde olduğumuz eşyalar üretmek bir yana bazı durumlarda onları şişe üretmek için bile kullanmamalıyız. Dolayısıyla bu tür sözde doğa sevgisi ile üretilen fakat aslında sadece verilen zararın yönünü doğadan insana doğru çeviren projelerin uygulanması pek doğru olmaz. Ancak bu demek değildir ki geri dönüşüm kötü bir şey, geri dönüşüm de her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçıldığında zararladır. Fakat bu durumun diğer kötü durumlardan en büyük farkı sonunda onu yapanın zarar görmesi.

Kısacası her şeyde olduğu gibi geri dönüşümde de aşırıya kaçılması durumunda yine bu durumdan birileri zarar görecektir ve bu ne yazık ki insanlıktan başkası olmayacaktır. Ayrıca insanlık her zaman her şeyin en kusursuzunu, büyüğünü, güçlüsünü ve güzelini istemekten vaz geçmeyip elindekiyle yetinmeyi bilmediği sürece bu gibi fark edilmesi zor tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir.

(Visited 9 times, 1 visits today)