Geri Dönüşümün Kazandırdığı Doğa

Yeryüzünde yaşayan canlılar için doğa dengeleri çok önemlidir. Doğadaki bitki örtüsü, ağaçlar, insan ve hayvanlar doğanın dengesini birlikte ayakta tutarlar. Doğadaki her canlının bir görevi olduğunu biliyoruz. Bu canlılar görevini yerine getirmediği zaman, başka bir canlının yaşamının bitmesine sebep olur. Bu sebeple doğayı korumamız, mümkün olduğu kadar zarar vermememiz gerekir. Doğadaki canlılardan elde edilen ürünleri geri dönüşüm şeklinde tekrar kullanmamız gerekiyor. Örneğin kağıt, cam şişe, pet şişe, kumaş, ahşap araç ve gereçler, su tüketimi, elektrik tüketimi bunların başında geliyor. Mesela yurdumuzdaki balıkçılar avlanma zamanına uymadığı için balık neslinin azalmasına defalarca sebep olmuşlardır.                                     Mevsimlerin nitelikleri eskiye göre değişmiş, kaynak suları azalmış, ormanlık alanlar kuraklaşmış, doğadaki birçok canlı nesli hızla tükenmiş, tarım ürünlerinin kalitesi tamamen bozulmuş, her yerde inşaat alanı açılmış ve insanlar kendi ömrünü kısaltmış durumdadır. Bu olayı en güzel kızıldereli bilgin şu sözlerle anlatmıştır. “Dünyadaki tüm ormanlar kül olup son nehir kuruyup, yağmurlar yağmadığı zaman beyaz adam anlayacak ki para hiçbir şey değilmiş.”

Bu nedenle çevremizi kirletmeden, ağaç sayısını mümkün olduğu kadar çoğaltarak, ırmaklarımızı kurutmadan elektrik üretimini başka yollarla sağlayıp canlı neslinin tükenmesini engelleyecek şekilde yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki her canlı neslinin doğada bir varoluş sebebi vardır. Doğa dengesinin bozulması demek insan yaşamasının bitmesi demektir. Lütfen, doğamıza sahip çıkalım.

(Visited 160 times, 1 visits today)