Gıda Fiyatlarıyla Oynamak

Gıda maddelerinin artışında birçok neden vardır. Bunlar kısaca; küresel ısınma, kuraklık, tohum, tarım ilaçları, traktör vb. tarım araçlarının, mazotun fiyat artışı, arz-talep dengesizliği, işçilik fiyatlarındaki artış olarak sıralanabilir.

Her ne kadar Kyoto Protokolü’nde Sera etkisi yaratan gaz ve fosil yakıtların, doğayı kirleten plastiklerin kullanımı azaltılacaktır, denilse de hiçbir ülke şuan tam olarak sözünde durmamaktadır.

Gelişmeyi sürdüren bir ülke olan Türkiye’nin tarım sektörü üretim girdilerinin fiyatları, döviz fiyatlarının artmasıyla yükselmekte; bu da zarar edeceğini düşünen üreticilerin üretim sonlandırmasına sebebiyet vermektedir. Bunun için de diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de milli gelirin bir bölümünün çiftçiye destek olarak verilerek artan maliyetlerine destek olmasına sağlanmalıdır. Bu oran ülkemizde, milli gelirin binde beşidir.Bu oran yetmemektedir.

Piyasada fiyatlar arz-talep dengesine göre şekillenir. Arz fazlalaşırsa, fiyatlar düşer. Bu sebeple, fiyatlar sabitlenmek yerine yeterli arzı sağlamak daha uygun olacaktır. Fiyat sabitlemek, arz az ise fiyatın düşmesine engel olur.

tarımda ile ilgili görsel sonucu

 

(Visited 24 times, 1 visits today)