Global Türkiyem

Globalleşme yolunda hızlı adımlarla ilerleyen dünyamızda global sermayeyi ülke dışında tutmak çok  akıllıca bir yol değildir. Türkiye, hızla büyüyen genç nüfusu, nitelikli iş gücü, coğrafi ve jeopolitik konumu nedeniyle  yabancı yatırımcıların tercih ettiği ülkelerden biridir.

 

   Günümüzde ülkeler yabancı yatırımcıyı ülkelerine çekebilmek için rekabet etmektedirler.2003 yılında yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırım Yasası ile Türkiye’deki yabancı şirket ve yatırımların  sayısı artmış ve artmaya devam etmektedir. Ayrıca yurt dışında yaşayan Türk yatırımcılar da bu avantajlardan faydalanabilmektedir. Bu nedenle yabancı  yatırımcılar ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Türkiye’de yatırım yapmanın yabancılar ve türkler için avantajlarına bir göz atalım. Ayrıca yabancı yatırımcılar Türkiye’deki faaliyetlerinden, satış, tasfiye ve tazminatlardan, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalardan elde ettikleri kazançları yurtdışına serbestçe transfer edebilirler. Ayrıca Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancılar; Vergi indirimleri, yatırım yeri indirimleri, sigorta primleri ve benzeri devlet teşviklerinden yararlana bilirler.Doğrudan yatırım yapan yabancılar da yerli yatırımcıların sunduğu fırsatlardan yararlanabilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar, Türkiye’de mevcut bir şirkette şirket, şube veya dernek açarak yapılır. Bu nedenle, sadece Türkiye’ye     doğrudan ve uzun vadeli  yatırım yapan yabancılar devletin imkanlarından  yararlanabilmektedir.

     Ülkemiz için olan faydaları ise;

1)üretim kapasitesinin ve istihdamın artması(gelişmekte olan ülkeler sermayenin etkin dağılımını sağlıyamadıklarından dolayı düşük üretim kapasitesine sahiptirler ülkedeki üretim kapasitesinin artması istihdamında artması demektir)

2)döviz girişi sağlayarak cari açığın finansmanının sağlanması(gelişmekte olan ülkelerin birçoğu üretim gerçekleştirmek için ara malı ithal etmektedir türkiye’de olduğu gibi bir de enerjide dışa bağımlılık söz konusu ise ithalat fazla oluyor bu yüzden doğrudan yabancı yatırımcılar sayesinde ülkemize giren dövizlerin cari açığın finansmanını sağlaması beklenmektedir)

3)ihracatın artması

4)vergi gelirlerinin artması

5)yeni teknoloji ve bilgi yayılımının sağlanması

6)Üretim ve yönetim tekniklerinin adaptasyonu(teknolojik olarak üstün olan firmaların kullandıkları üretim teknolojilerini kendilerine adapte ederek aradaki farkı kapatmaya çalışabilirler)

7)beşeri sermaye edinimi

8)yerli firmalar ile üretim bağlarının kurulması (yabancı şirketler ile yerli şirketler üretim bağlantıları kurabilirler.Yerli şirketlerin satış ve ürettikleri malların kalitesini arttırabilceği gibi yeni teknoloji ve bilgi aktarımı sağlayabilirler.)

Gibi bir sürü pozitif yönü bulunmaktadır.

    

    Türkiye bu piyasada son beş  yıllık dönemde 31.9 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmiştir. 

 

   Şu ana kadar bahsettiklerimi göz önünde bulundurursak kesinlikle doğrudan yabancı yatırımcıların ülkemize yatırım yapmasını çok mantıklı buluyorum .

 

 

(Visited 61 times, 1 visits today)