GÖLGE

Güneşten gelen ışık cisimleri aydınlatır. Ama bu ışıklar cisimlerin arkasına ulaşamaz ve oralar karanlık kalır. Bu karanlık yerlere gölge denir.
Herşeyin bir gölgesi vardır ama bütün gölgelerin şekilleri birbirinden farklıdır. Gölgelerin şekilleri neyin gölgesi iseler ona benzer. Cisimler hareket ettikçe gölgeleri de hareket eder.

(Visited 62 times, 1 visits today)