Gölge ve Gölgenin Gölgesi

Güneş ve lamba gibi bir ışık kaynağından çıkan  ışınların saydam olmayan bir cisimle karşılamaları durumda ışık cismin arkasına geçemez. Böylece cismin arkasında karanlık bir alan oluşur. Buna  gölge denir.

Günlük hayatta birçok gölgelere rastlarız. Deniz ve kırlar üzerindeki bulut gölgeleri, yol üzerindeki bina gölgeleri, duvar üzerindeki ağaç gölgeleri, gece ışıklı bir yolda yürürken bizi bazen önümüzden, bazen arkamızdan takip eden kendi gölgemiz gibi..

Her şeyin gölgesi  yoktur. Saydam cisimlerin gölgesi yoktur. Çünkü saydam cisimde ışık ışınları cismin öbür tarafına geçer. Havanın gölgesi  yoktur. Bir de gölgenin gölgesi yoktur.

(Visited 287 times, 1 visits today)