Grup Çalışması mı? Bireysel Çalışma mı?

 

Grup çalışması, iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesiyle bir problemi veya konuyu araştırmak, rapor etmek amacıyla görev dağılımı yaparak birlikte yürüttükleri çalışmadır. Herkes okul ya da iş hayatında en az bir kere de olsa grup çalışmasında bulunmuştur ve farklı insanlar grup çalışmasının verimliliği hakkında farklı fikirlere sahiptir. İnsanların bir kısmı bu konuda Max Ringelmann’in “Bir gruptaki üye sayısı arttıkça üretkenlik düşer.” sözünü doğru bulup grup çalışmalarının verimliliği düşürdüğünü, insanların grup çalışmaları ile tembelleştiğini ve işten kaçtıklarını savunurken insanların diğer kısmı ise atalarımızın “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözünü doğru bulup grup çalışmasının, bireysel çalışmadan daha kolay ve hızlı olduğunu, görevler paylaştırıldığı için kişi başına az iş düştüğünü ve bu yüzden de herkesin daha detaylı bir çalışma yapacağını savunuyor.

 

İnsanların büyük bir kısmı, atalarımızın “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” sözüne katılarak grup çalışması ile daha başarılı işler çıkarılacağını savunuyor. Grup çalışmasının daha etkili bulunmasının sebebi ise grup çalışmalarındaki görev dağılımlarıdır. Görev dağılımı yapıldığı zaman kişi başına daha az iş düşüyor ve bu işi de herkes iyi bir şekilde tamamlarsa çalışmanın sonunda hepsi birleştiriliyor ve ortaya çalışmanın son hali çıkıyor. Böylece hem iş kolay bir şekilde bitirilmiş oluyor hem de bir kişinin yapacağından çok daha kısa bir sürede bitiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman grup çalışması çok mantıklı bir seçenek gibi geliyor; fakat bir de Max Rineglmann’in bakış açısından olaya bakalım. Max Ringelmann “Bir gruptaki kişi sayısı arttıkça üretkenlik düşer.” demiştir ve bu sözüyle grup çalışmalarında fazla kişinin olmasının fikir ayrılıklarına yol açabileceğini, verimliliğin ve üretkenliğin düşebileceğini söylemiştir. Örneğin, bir proje yapmanız gerekiyor ve proje için grup halinde çalışacaksınız. Bu gruptaki kişilerin sayısı arttıkça proje hakkında farklı fikirler ve görüşler de artacaktır. Farklı fikirlerin olması ise karar verme ve ortak sonuca varma açısından işi çok zorlaştıracaktır; çünkü bir kişi kendi istediğinin uygulanmasını isterken diğer kişiler de doğal olarak kendi görüşlerini savunacaktır ve bu da grup içinde fikir ayrılıklarına ve anlaşmazlıklara yol açacaktır. Herkesin ortak fikre vardığını ve projeye başlandığını varsayalım. Dağıtılan görevlerin hepsi bitince birleştirme kısmında biri başkasının yaptığı işi beğenmeyebilir ve değiştirmek isteyebilir. Bu durumda grup çalışması olduğu için herkesin hemfikir ve çıkan projeden memnun olması gerekiyor. Bu yüzden de iş uzuyor. Ancak bireysel çalışmalarda fikir ayrılıkları, yapılan işi beğenmeme ya da buna benzer başka sorunlar yaşanmayacağı için daha kaliteli bir öğrenme oluyor ve daha kaliteli bir iş ortaya çıkıyor. Ayrıca yapılan bazı araştırmalar da bireysel çalışmanın daha iyi sonuç verdiğini kanıtlamıştır.

 

Sözün kısası çoğu kişi tarafından grup çalışmaları daha verimli ve daha mantıklı bulunuyor olsa da bence bireysel çalışmak, konuyu anlamak ve ortaya çıkan çalışmadan tamamen memnun kalmak açısından grup çalışmasından daha mantıklı bir yol. Tabii ki grup çalışmalarının da doğru kişilerin grup olması ve uyum içerisinde çalışması gibi daha etkili olabileceği durumlar da var; ama eğer bir şeyi iyi öğrenmek istiyorsanız bireysel çalışmak daha mantıklı bir seçim olacaktır.

(Visited 260 times, 1 visits today)