Gündem Parası

Sizin de bildiğiniz gibi insanlar eskiden takas yoluyla ihtiyaçlarını giderirlerdi, fakat son yıllarda takasın t si bile söz konusu değil. Bu günlerde aslında sadece takas değil, normal para birimleri de piyasanın dışında kaldı. İşte şimdi size takas ve normal paraların yerini alan “kripto paradan” söz edeceğim

Öncelikle konuya size kripto paranın ne olduğunu anlatarak başlayayım. Kripto para, takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş, sanal para birimidir. Kimilerine göre geleceğin para birimi. Günümüzde kripto para birimleri pek çok kişi tarafından duyulmuş, devlet başkanlarından dev şirketlere kadar herkesin çok fazla dikkatini çekmiş durumda olan bilinmeyeni çok olan bir olgudur. Takas işlemlerini doğrulamak ve güvenli şekilde gerçekleştirmek için kriptografi kullanılmakta. Herhangi bir fiziksel karşılığa sahip değildir kripto para. Aslen banka kartları ve kredi kartlar ile harcanılan ve aktarılan paralar da sanal paralardır, çünkü bu işlemler sonucunda sadece sistem verilerinde değişiklik meydana gelir. Kripto paralar da aynı mantıkta çalışma prensibine sahip. Ancak herhangi bir otorite ya da hükümet tarafından yönetilmeyen, yani merkezileştirilmemiş bir sistem mevcut, bu da sistemin daha güvenli olmasını sağlar. Kripto paraların ne olduğunu öğrendiğimize göre şimdi tarihini anlama vakti.

Teknolojinin zıplama çağı olan 90’lardan beri dijital bir para birimi oluşturmak için birçok girişimde bulunuldu. Flooz, Beenz gibi sistemler geliştirildi, fakat bu girişimler sahtekarlık, finansal sıkıntılar, şirket içi anlaşmazlıklar gibi sebeplerden dolayı başarısız sonuçlar verdi. Bütün bu çalışmalar güvenilir, üçüncü elden yaklaşım düşüncesini geliştirdi. İlk kripto para olan Bitcoin, 2009 yılının başlarında Satoshi Nakamoto kod adıyla ortaya çıkan kişi ya da kişiler tarafından geliştirildi. Satoshi Nakamato tarafından geliştirildiği söylenmesine rağmen kim ya da kimler olduğu belli olmayan kişiler tarafından açık kaynak kodlu yazılım olarak paylaşıldı. Bu ağ uçtan uca şifrelemeli dosya paylaşım platformlarına benzer konseptli bir platform üzerinden ilerler. Bitcoin, yani bir kripto brimi olan şey, aslında hayatımızda yavaş yavaş büyük etkiler gösteriyor.

Bu konu hakkında size son söyleyeceğim kripto paranın normal paradan farkı olacak. Kripto paranın tek farkı fiziksel olmaması değildir, bunun yanında değeri de normal kağıt paraların yanında biraz üstün kalıyor. Şimdi de yasal olup olmadığı hakkında biraz bilgi vereyim. Kripto paraların yasallığı ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazılarında yasallık durumu hala belirsiz ya da değişkenken, bazı ülkeler kullanımına ve ticaretine açık açık izin vermektedir. Bazı ülkeler ise kripto para kullanımını yasakladı veya kullanıma sınır getirdi. Bu yasaklamaların asıl sebebi paranın üstünde yapılan hilelerin ve çoğaltmaların daha fazla ve daha anlaşılmaz olmasıdır. Yani kripto para ileride hayatımızda büyük bir yer kaplar ise bu büyük bir problem haline gelebilir.

(Visited 17 times, 1 visits today)