GÜNDEN GÜNE ROBOTLAŞMA

İnsanların yüzde doksan dokuzu işin kolayına kaçmayı sever. Bu yüzden hep daha kolay olanı yapar. Az emek çok verim denebilir. Bunun için de insanoğlu  işini kolaylaştıracak şeylere ihtiyaç duyar. Bunun örneklerine her dönemde rastlanabilir.

Sanayi inkılabı da bu sebeplerden ötürü başlamıştır. İş verenler kendilerinin en kazançlı çıkacağı yolu seçer. Böylece fabrikalar robotlaşmaya başlar. Elde kalan ve gerek duyulmayan çalışanlar ise atılır. Bu sistemde ezenler ve ezilenler vardır. Bir robot bir insanın yapmakta zorlanacağı büyük miktarda fiziksel güç,  süper zeka gerektiren işleri yapabilir ancak insanların da robotlardan üstün olduğu konular vardır. Mesela bir robotun duyguları yoktur. Bu onun bazı meslek gruplarında çalışmasına engel olabilir. Bu yüzden bugünlerde her ne kadar robotlar insanların işlerini ellerinden almış olsa da her daim bizim onlardan daha iyi yaptığımız şeyler olacaktır.

Fabrikalarda da işlerin birçoğunu robotlar yapsa da hala insanlara ihtiyaç var. Ancak ben robotlaşmanın ilerde çok büyük sorunlar yaratabileceğini düşünüyorum. Bunlarda ilki de insanların işsiz kalması ve bunun sonucu birçok insanın ölmesi.

(Visited 9 times, 1 visits today)