Güzel Bir Dünya İçin

Bireylerin hayata bakışları aynı zamanda onların hayat duruşlarını ve yaşam kalitelerini de belirler. İnsan akıl ve kalp ilişkisi içerisinde yaşamını sürdürür. Bedenin sağlıklı olması kadar ruhun tatmini de önemlidir. Pozitif bilimler insan yaşamını düzenleyen bilgileri kazandırırken gelecek hayatı da inşa eder. Bilgisiz toplumlar çağın gerisinde kalmaya mahkumdur.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler çağları şekillendirmektedir. Gelişmişlik düzeyi ülkelerin bu hıza yetişebilmesi ile ölçülür. Dünyada teknoloji çağının da aşılıp yapay zeka dönemine geçildiği söylenilmektedir. Bilim ve teknolojiyi yakalamış ülkelerin insanları ekonomik anlamda da rahat ederler. Fakat insanoğlunun  mutluluğu sadece ekonomik gelişmeyle bir tutulamaz. Çünkü insan duygusal bir varlıktır. Düşüncelerin gelişimi için de kişinin donanımlı ve sağlıklı olması gerekir. Teknoloji ve bilim insanların faydasına olduğu kadar zararına da kullanılabilir. Vicdan, erdem bilimin ne için kullanılacağını tespit etmek için önemlidir. Şöyle ki organ naklini yapan doktorlar bu bilgilerini insan yaşamı ve ölümü için kullanması mümkündür. Bilgi hem iyiliğe hem kötülüğe hizmet edebilir. O halde bilgili toplumların sahip olması gereken evrensel değerler olmalıdır.

İnsanın ruhsal gelişimi için sanat çok önemlidir. Bir konuyu çok bilmek büyük ekran bir televizyondan dünyaya bakışı simgelerken kültür sanat faaliyetlerinin insanın bakışına birçok ekran kazandırdığı söylenebilir. Okuduğunuz her romanda başka yaşamlara dokunursunuz. İzlediğiniz film ve tiyatro eserlerinde evrensel değerleri keşfetme imkanı bulursunuz. Bir müzik aleti çalarak sadece ruhunuzu dinlendirmekle kalmaz beyninizin koordinasyonunu da sağlarsınız. Grup sporları ile bireysel mutluluklar dışında birlikte başarmanın mutluluk ve hazzını yaşarsınız. Sanat faaliyetlerinde sosyalleşir, bireysel yetenekleri keşfetmenin yanında toplum bilincine de ulaşabilirsiniz.

İnsan yaşamını mutluluğu ve konforu için bilim ve sanat birlikte tutunulması  gereken iki temel unsurdur. Büyük önder Atatürk’ün de dediği gibi “Sağlıklı akıl sağlıklı bedende mevcuttur.” Akıl sağlığı için beden ve ruh sağlığı da çok önemlidir. Bilgiyi insan yaşamını gelişimi, devamı ve mutluluğu için kullanmalıyız. Aksi halde dünyanın dört bir tarafında süregelen savaşlar son bulmayacaktır. Küresel ısınma ve afetler insanların bilim ve teknolojiye yanlış ve art niyetli kullanması sonucu meydana gelmektedir. Bireysel çıkar ve menfaatler için günü kurtarmaya çalışan insanlar zenginleşirken gelecek nesillerin yaşam haklarına ellerinden almaktadır. İlkel toplumların bilgisizlik yüzünden yaşadıkları olumsuzluklar kadar teknoloji lideri ülkelerin art niyetli çabaları da insan ve doğa yaşamını baltalamaktadır. Güzel bir gelecek ve güzel bir dünya için bilim ve sanatın aydınlattığı zihin ve gönüllere ihtiyaç vardır.

(Visited 25 times, 1 visits today)