Güzellik Algısı

İnsanlık, tarih boyunca güzellik kavramı ile ilgili farklı söylemlerde bulunmuş olsa da, oluşturulan algı dahilinde güzel olmanın peşinden gitmeyi de sürdürmüştür. Üstelik güzellik kavramı; sabit bir kavram olmayıp, sürekli değişiklikler gösteren, insanlığın en çok önem verdiği niteliklerden biri olmuş ve insanların, çoğunlukla da gençlerin son zamanlarda çok fazla etkilendiği yaşam pratiklerinden biri haline gelmiştir.

Bu güzellik algısı toplumdan topluma ve nesilden nesile değişen bir algıdır, ancak etkileri sosyal anlamda benzerlik gösterir. Özellikle güzellik uğruna yapılan ve farklı kalıplara girse de varlığı ilkel zamanlara dahi uzanan kozmetik ürünler ve yapılan uygulamalar göze çarpmaktadır. Tabii ki aradan uzun zamanlar geçtiği için algılar farklılık gösterse de uygulamaların kullanım amaçları birbirlerine yakındır. Örnek vermek gerekirse; Romalıların bitkileri kullanarak göz bebeklerini daha geniş göstermeye çalışması veya 1960’lı yıllara kadar kullanımı devam etmiş olan Eski Mısır’daki kadınların kaşlarını boyamak için bazı ürünler kullanması gibi örnekler güzellik kavramının ne kadar geçmişe dayandığının aynı zamanda nesilden nesile nasıl aktarıldığının da bir göstergesidir. Fakat bu aktarım şekli değişmiş, internetteki sanal platformlar sayesinde yeni bir hal kazanmıştır. Üstelik bu platformlar bireyin kendi bedenini kabul etmemesi ve bedenimizin beynimizde oluşturduğu resme uymamasından dolayı bazı olumsuz etkiler yaratmıştır.

Peki sizce güzellik görünüşle mi, düşüncelerle mi ilgilidir?

(Visited 10 times, 1 visits today)