Hakkın Çocukları

Hak, bireyin doğumundan vefatına hatta vefatından sonraki sürecinde devam eden belirli bir çerçeve içindeki menfaatleridir. Kişinin doğumundan başlayan ve on sekiz kaşına kadar devam eden haklarına ‘’Çocuk Hakları’’ denir. Çocuklara onların da haklarının olduğunu ve bunları bilmeleri gerektiğini gerek ebveynleri tarafından gerek ise okul tarafından aşılanması şarttır. Çocukların haklarını bilmesi aynı zamanda onların herhangi bir kural bozulması durumunda kendilerini müdafaa etmeleri açısından büyük önem taşır. Büyük çoğunluktaki çocuklar kendi haklarını bilmemeleri sebebiyle hem sosyal hayatlarında hem de kendi içlerinde sıkıntı yaşayabilirler çünkü insanın büyüğü küçüğü fark etmez, insan haklardan oluşmaktadır. Bunun okulda başlatılması gerektiği düşünülürse kulüpler kurulabilir, müfredata eklenilebilir, panolara yazılabilir…

Okulda ‘’Çocuk Hakları Kulübü’nün’’ kurulması kulübe katılan öğrenciler açısından çok mühimdir çünkü çocukların o yaşlarda bu bilgileri öğrenmesi tüm hayatları süresince devam etmektedir. Ne de olsa ağaç yaş iken eğilir. Öncelikle kulüpte çocukların haklarını öğrenmesi gerekmektedir. Haklarını öğrenmeli anlamalılardır. Sonraki aşamada ise haklarını iyi kavrayan çocukların bunları uygulaması gereken durum ve yerlere ihtiyaçları vardır. Çocuklar bu durumlarla karşılaştıklarında haklarını savunduklarının bir simülasyonu yapılabilir. Bu çocuğun birçok yönden gelişimini sağlar. Bir önemli basamak da öğrendiklerini başkalarına öğretmeleridir. Bir insanın öğrendiklerini başkalarına anlatması ve öğretmesi kişinin konuyu en kuvvetli şekilde idrak etmesi sağlar. Bunların ardından bazı kampanyalar yürütülebilir. Her yerde ses getiren kampanyalar birçok durumu tüm dünyanın duymasını sağlamıştır. Çocuk hakları konusu da küresel bir durum olduğu için hem kulüp üyeleri hem de kampanyalar sayesinde ses getirebilir. Bunların dışında son bir fikir olarak ‘’Çocuk Hakları’’ konusunda seminerler düzenlenebilir, seminerlerde öğretici aktivitelere katılınabilir. Tüm bunların hepsi kulüp üyelerinin bu kulüpte geçirecekleri süre zarfında yapabilecekleri arasında sayılabilir.

Bu sadece çocuklar için geçerli değildir. Bu aynı zamanda yetişkin bireyleri de kapsayan önemli bir konudur.  Aynı zamanda yetişkin bireylerin çoğu da haklarını bilmemektedir. En basitinden bir plaja gittiğimizde her Türk vatandaşının tüm Türkiye çevresindeki denizlere  deniz kıyısından 100 metre deniz tarafına 100 metre ise kıyı tarafına olacak şekilde girme hakları mevcuttur. Lakin bunu çoğu Türk vatandaşı bilmemektedir. Montesquieu ‘nun da dediği gibi  ‘’İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. ‘’   Hem çocuk olarak hem de yetişkin olarak her bireyin haklarını bilmeleri gerekmektedir. Bu da bizim en mühim ihtiyacımızdır. İnsan, haklarını bilmeli ve  her daim kullanmalıdır.

(Visited 7 times, 1 visits today)