Hangisi Daha Değerli

Eğer seçme şansını size verselerdi ülkenizin hayatımızda yeri büyük olan ve günümüzde de gelecekte de kullanılmaya devam edecek olduğumuz petrol açısından mı yoksa yokluğunda yaşayamayacağımız ve belki de gelecekte insanlar arasında çıkan savaşların sebebi olacak su açısından mı çok zengin kaynaklara sahip olmasını isterdiniz? Maalesef ki Türkiye ne su ne de petrol zengini bir ülke ancak bu ikisinden birini seçme şansı bana verilseydi ben suyu seçerdim.

Petrol yer altından ham olarak çıkarılan ve işlenerek birçok şeye dönüştürülebilen bir maddedir,plastik gibi. Yer altından çıkarılan bu ham petrol işlenerek de işlenmeden de ihraç edilebilir ve iki türlü de çok fazla  kazanç getirir. Eğer  bir ülke petrol bakımından zenginse çok  büyük ihtimalle gerçek anlamda da zengindir yani ekonomik sorunlarla ve enflasyon gibi sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalmaz.

Petrol kadar çok olmasa da su da bir ülke için para kaynağı olabilir. Özellikle turizm alanında. Kaplıcalar ve denizler turistlerin gelmesine neden olarak ülke ekonomisine katkı sağlar ancak su kazanç dışında çok daha önemli bir şeyi de ifade eder. Su yaşam demektir. Su olmadan hayat da olmaz ve  dünyanın gidişatına bakarak şunu söyleyebiliriz ki gelecekte ekonomik sorunlardansa  uğraşmamız gereken çok daha büyük problemler olacak : su kaynaklarının bitmiş olması gibi.

Her gün her insan yaklaşık olarak dört bin litre su harcıyor ve dünyadaki su kaynakları insanların bilinçsiz kullanımı ve umursamazlığı yüzünden yavaş yavaş bitiyor. Belki hemen yarın olmasa bile yakın gelecekte su şu anda olduğu gibi hemen erişebileceğimiz bir kaynak olmayacak. Belki de suya ulaşabilmek için kilometreler katetmemiz ya da bulduğumuz su uğruna birileriyle kavga etmemiz gerecek. Bu durumlar suyu olduğundan da daha önemli bir kaynak haline getiriyor.

Bütün bunlardan dolayı şunu söyleyebiliriz ne kar petrol ve para bir ülkenin dünyada yeri olmasını sağlasa da su çok daha önemli şeyleri sağlar ve bir ülkenin su cenneti olması petrol cenneti olmasından kesinlikle daha iyidir. Bir litre suyum olmasını litrelerce petrolüm olmasına tercih ederim

 

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)