HAPİSHANE SAYISI MI KANUNLAR MI?

Ülkede hapishane sayısı artırılmalı mı yoksa bunun yerine suç oranını azaltacak yeni kanunlar mı çıkarılmalı? ”
Eminim ki bu soruyu daha önceden pek çok kez duymuşsunuzdur eğer duymadıysanız da bugün bu soruyu beraber inceleyeceğiz. Öncellikle gelin ülkemizde suç oranları ve suç oranlarına yönelik hapishane sayılarına bir göz atalım. Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2011 yılında 172 iken, bu sayı 2019 yılında 351, 2020 yılında ise 319 olmuştur. Diğer taraftan ülkemizde 2020 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 390’ı ceza infaz kurumunda yer almıştır. Bunun yanı sıra ülkemizde sekiz çocuk kapalı ceza infaz kurumu ve 384 tane yetişkin ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Gelin birde sizlerle suç işleyen kişilerin eğitim durumlarının yüzdesini bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verdiği bilgilere göre yaralama, hırsızlık gibi suçlar işleyenlerin %45,4’ü ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, %17,6’sı ilköğretim, %15,6’sı lise veya dengi okul mezunu kişilerden oluşmaktadır, ve sadece %1,8’i yüksek öğretim mezunudur.
Benim fikrime göre ne hapishane sayısını arttırmak ne de daha fazla kanun eklemek suç sayısını azaltır çünkü zaten günümüzde oldukça fazla kanun var ve suçluların bu kanunları taktığı da yok, ayrıca hapishane sayısını arttırmak da bence uzun vadede suç oranını düşürmez çünkü insanlar hapishanelerden çıktıktan sonra bile yine suç işlemeye devam ediyorlar. Bence suç oranını azaltmak istiyorsak daha fazla eğitim kurumu açmalı ve insanları bu konularda erken yaşta eğitmeliyiz.

(Visited 2 times, 1 visits today)