HAPİSHANELER VE KANUNLAR

Hapishaneler, kanunlara karşı gelmiş insanların masum insanlardan ayrı tutulması için olan yerlerdir. Kanunlar ise devletin yetkili organı tarafından usulüne uygun olarak konan ve yürürlüğe sokulan hukuk kurallarıdır. Hapishanede olan insanlar kanunlara karşı geldikleri için oradadırlar. Yalnız bazen kanunlar yetersiz kalabiliyor ve hapishaneler bir ev gibi kullanılabiliyor.

Bazı insanlar hapishanelere birden çok kez gidiyor ve bu insanlar genellikle benzer suçlar işleyip gidiyorlar, bu durumları engellemek için yeni bir kanun çıkarılmalıdır bence her hapishaneye döndüklerinde süreleri artmalıdır. Her ne kadar hapishaneler insanların yaptıkları için pişman olması için yapılmış olsa da bazı fakir insanlar hapishanelerin imkânlarını kullanmak için bilerek suç işliyorlar nasıl olsa bir yıl boyunca bedava yiyecek içecek verileceğini biliyorlar. Sonuç olarak mahkûmların hapishanedeki süreleri artırılmalı ve daha sert kanunlar çıkarılmalıdır.

Hapishane sayıları da bazen yetersiz kalabiliyor bu durumlarda en mantıklı çözüm yeni hapishaneler inşa etmektir. Ancak bu hapishanelerin konumu önemlidir. Eğer şehir içinde olursa insanlar korku içinde yanından geçerler ve hapishaneden kaçtıklarında sınırsız sayıda imkânları olur ancak şehir dışında, ormanların arasındaki hapishaneler insanlar için daha güvenlidir.

Eğer yeni kanunlar çıkarılmazsa suçlu sayısı ile birlikte hapishane sayısı da arttırılmalıdır ancak masum insanlar için en uygunu yeni kanunlar çıkarılması olur. Hapishane sayısının arttırılmasının suç oranına hiçbir etkisi yoktur ancak suçluları hapis süresini arttıracak kanunlar çıkarılırsa suçlular suç işlemeye korkacaklardır.

Ancak hapishane sayılarının arttırılması değil de özel hapishane sayılarının artırılması iyi olabilir. Eğer yaptıkları suçun ağırlığına göre bir hapishaneye yerleştirirseler daha iyi olur bir masum insanı öldüren bir suçlu ile bir hırsızın aynı hücrede kalması biraz saçma çünkü bir masum insanı öldüren suçlu çok daha kötüsünü hak ediyor. Bence bazı hapishanelerde suçlulara gereğinden fazla rahat veriliyor, mesela birden çok suçlular bir hücrede kaldıklarında hapishaneden çıktıktan sonra yapacakları bir hırsızlığı planlayabilirler onun için en iyisi suçluların birbirinden ayrı hücrelerde tutulması en uygunudur.

Sonuç olarak hapishane sayılarının arttırılması bir çözüm yönüdür ancak eğer kanunlar ile ilgili bir şey yapılmaz ise masum insanların hayatta kalma şansı ve suç oranına bir etki olmayacaktır

 

(Visited 2 times, 1 visits today)