Hatalar Yolu

İnsanlar yüz yıllardır hayatta kalabilmek için görev dağılımı yapıyor. Yapılan bu görev dağılımı şimdilerde çok daha profesyonel ve başarılı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Basitçe meslek dediğimiz bu dayanışma şekli toplumdaki insanların her birinin farklı işlerle uğraşması ile başlıyor. Meslekler tartışmasız hayatımızda çok büyük yer kaplıyor. Herkes mesleğini icra etmek istiyor bunun için de en önemli faktörler eğitim ve tecrübe. Bu kişiler çoğunlukla üniversiteden mezun olmuş kişiler olduğundan çalışmak için yeterli teorik bilgileri oluyor, peki ya tecrübe? Daha önce hiç çalışmamış olmasına rağmen nasıl tecrübeye sahip olabilir ki? Bu sorunun çözümü ise basit: stajyerlik.

Stajyerlik sisteminde, işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmek ve tecrübe kazanmak için insanlar belirli bir süre o işte standart maaşın altında kazanarak çalışırlar. Bir nevi hayatın testlerinden biridir stajyerlik. O işi daha önce hiç yapmadığından insan neyle karşı karşıya olduğunu öğrenir. Gerçekten ilgi duyduğu ve sırf bu yüzden yıllarca eğitimini aldığı meslek artık tam karşısındadır; tek yapması gereken onu iyi ve kötü yanlarını, kolaylık ve zorluklarını, hangi durumda nasıl davranması gerektiğini yaşayıp öğrenmesi yani tecrübe etmesidir. Zaten öğrenmenin en iyi yolu bu değil midir? Sebep ve sonuçları kendi kendine analiz edip doğru ve yanlışı ayırt edebilmek için yaşayıp öğrenme gerekir. Biz ne kadar onlara “gizli işsizler” desek de onlar tam olarak bunu yapmaktadırlar. Kim bilir belki de eğitim sırasında bu yöntem uygulansa stajyerlik de tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini almıştı çoktan…

Bence stajyerlik her meslek dalı için zorunlu olmalıdır. Çünkü eğitim tecrübesiz bir hiçtir. Eğitim bir ağacın gövdesi ise eğer tecrübe o ağacın dallarıdır. Kişinin eğitimine bağlı olarak olaylar karşısında ne yapacağını insana içten içe söyler; aynı farklı yönlere uzayan dallar gibi. Başka bir zaman insan bu durumla daha önce karşılaştığından dalın hangi yöne gittiğini ve yaprakların iyi güneş alıp almadığını bilir ve bu da yeni dalın nereye doğru uzayacağını bilmesi demektir. Yani o yoldan çoktan geçtiğinden sonuçlarını da bilir ve ona göre davranır. Mesleğe başlamadan staj yapmış bir insan o dönemde yaptığı hataları bir daha tekrarlamayacaktır çünkü artık aldığı eğitimi nasıl kullanacağını biliyordur.

Sonuç olarak, mesleklerini icra etmek isteyen stajyerler stajları boyunca bir nevi hatalar yolu olan tecrübe sınavından geçerler. Başarılı olan her zaman kazanır demeyi çok isterdim ancak konu stajyerler olduğunda maalesef ipler işverenlerin elinde oluyor. Lakin işe alınan her stajyer artık tecrübeli ve eğitimli bir insan olarak dünyamızdaki büyük iş bölümünün bir parçası haline gelerek tüm insanlığa hizmet ediyorlar. Aynı zamanda sağlıklı ve capcanlı bir olarak sık ve gür ormanda yerlerini alıyorlar.

(Visited 31 times, 1 visits today)