Hayalimdeki Okul

Bence okullarda bütün öğretmenler hiç bağırmasaydı.

Bütün öğretmenler sırayla herbir öğrenciye teker teker ders verseydi.

Bir hafta sonuna kadar okul, sonraki hafta sonuna kadar tatil olsaydı.

Benim hayalimdeki okul böyle.

Okulda hiç kavga olmamalı. Davranış sorunları olan öğrencilerin okulda özel eğitilmeli.
Bu okul tek katlı ve uzun olsun. Çünkü her bir öğrenciye ayrı ayrı sınıflarda ders verilsin. Bahçesi büyük olsun ve okulun çevresini sarsın. Bahçede, çimlerde evimizden getirdiğimiz hayvanlarla oynayabilelim. Bahçe, temiz ve renkli olsun. Bir sürü ağaç olsun. Saklambaç oynamak için ağaç gerekir.

Keşke bunu yaşayabilseydim o zaman daha düzgün kararlar verebilirdim.

(Visited 238 times, 1 visits today)