Hayata Karşı Hazırlıksız Yakalanmak

Günümüzde çoğu insan üniversite mevzunu.  Bu durum ülkemizde de böyle. Fakat insanlar üniversite mevzunu olsa bile hayata hazır değiller. Bence bu okulların bizleri yeteri kadar iyi hazırlayamamasından kaynaklanıyor.

Hayata iyi hazırlanmamış olmamız bizi kötü etkiliyor. Ne yazık ki okullarda eğitim verilirken bu durum göz önünde bulundurulmuyor. Dersler işlenirken genelde öğrencilerin tek amacı sınavlarda başarılı olabilmek, öğretmenlerin tek amacı ise öğrencilerinin sınavda başarılı olmasını sağlamak oluyor. Ortaokuldayken iyi bir lise kazanmak için uğraşıyoruz. İyi bir lise kazanmaya çalışmamızın nedeni ise iyi bir üniversite kazanabilmek oluyor. Kısacası tek amacımız hayatta istediğimiz yerlerde olabilmek, başarılı olabilmek ve iyi bir meslek sahibi olmak oluyor. Yani bunların hepsini hayata atılmak için yapıyoruz.  Bütün amaçlarımızın sonu hayata atılıp başarılı olmakken okullar bizi hayata hazırlamak için yeteri kadar çaba gösteriyor mu? Bence göstermiyor. Çünkü okulların da tek amacı öğrencilerin başarılı olmasını sağlayıp kendi ismini duyurabilmek. Okullar uğraşsa bile müfredatımız bu duruma uygun değil. Müfredata bağlı kalınarak ders işlenirken her şeyi ezberlemeye çalışıyoruz, öğrenmeye değil. Bize gerekli olan bilgileri sınavlarda ki soruları yapabilmek için ezberliyoruz sonrasında bu bilgileri hayatımızın herhangi bir alanında kullanmak istediğimizde bu bilgileri hatırlayamıyoruz. Çünkü öğrenmemiş, ezberlemiş oluyoruz. Bu bilgileri hatırlayamıyor oluşumuz bizi hayata karşı hazırlıksız kılıyor. Ayrıca müfredattaki derslerin arasında bizi hayata hazırlayan dersler yok denecek kadar az. Hatta yok. Ders programlarına ekonomi yönetimi, iş yönetimi, para kullanımı,insan ilişkileri,meslek seçimi gibi bizi gerçek hayata hazırlayan dersler olmalı. Bu ders sayıları arttırılıp, düzgünce anlatılırsa bu sorunun çözümüne yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu sorun bir an önce çözülmeli. İnsanlar aileleriyle beraber yaşarken hayata karşı hazırlıksız olduğunun farkına varamıyor. Bizi gerek ekonomik olarak, gerek duygusal olarak destekleyen ailelerimiz varken onlar bizim yerimize problemleri çözdüğü için farkına varamıyoruz. Bu problemin farkına ancak ailemizin yanında taşındığımız ve tek başımıza yaşamaya başladığımızda farkına varıyoruz. Farkına varınca da ne yapacağımızı şaşırıyoruz.

Herkes bu konunun farkına varmamış olsa da farkına varmış olan insanlar da var. Hatta bu konu hakkında farkındalık kazandırmaya çalışan insanlar ve bu insanların gerçekleştirdiği bazı etkinlikler, sempozyumlar da var.

Gerçekleştirilen sempozyumlardan biri TÜZOK(Türkiye Özel Okullar Derneği) tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna benzer bazı örnekler daha bulunmaktadır.

Özetlemek gerekirse çocuklar okullarda hayata, iş dünyasına yeteri kadar iyi hazırlanmıyorlar. Bu sorunun çözümü için ilk önce farkındalık yaratılmalı sonrasında belli çözüm yöntemleri uygulanarak bu problem ortadan kaldırılmalıdır.

Kaynakça:

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/538469/DERSLER_HAYATA_HAZIRLAR_MI__SEMPOZYUMU.html

 

 

(Visited 50 times, 1 visits today)