Hayatımıza Yön Veren Bilim İnsanları

Ünlü bilim insanı Marie Salome Skłodowska 7 Kasım 1867 yılında Polonya Varşova’da doğmuştur.

imagePolonya asıllı kimyager daha sonra Fransız vatandaşlığına geçmiştir. Marie’nin takma adı Manya’ydı. Annesi de babası da öğretmen olan Marie çok akıllıydı ama o zamanlarda Polonya’da kızlar okula gidemiyordu. Kardeşi Paris’te yaşadığından Marie de oraya hareket etti. Sorbonne Üniversitesi’nde matematik ve fizik eğitimi gördü. Burada bilim adamı Pierre Curie ile tanıştı. İkisi radyoaktivite konusu üzerinde çalışmaya başladı. Marie ve Pierre 1895 yılında evlendiler.

Marie ve Pierre radyum elementini 1898 yılında keşfettiler. Bir uranyum filizi üzerinde çalışırken bu madenden 900 defa daha radyoaktif bir cismin varlığını saptadılar ve buna radyum adını verdiler.

Radyum’un atom numarası 88’dir. Atom ağırlığı 226,05 olan bu element 700 derecede eriyebilir. Işın etkinliği çok olan Radyumun soğukta suyu ayrıştırabilme özelliği vardır.

1906 yılında kocası Pierre Curie öldü. Marie üniversitede öğretmenliğe başladığında Sorbonne ÜT-niversitesi’ndeki ilk kadın öğretmendi. Aynı zamanda iki tane Nobel ödülü kazanın ilk kadındı. 1930’lu yıllarda Marie çok hastaydı çünkü radioaktif madde içeren radyum ile çalışmıştı. Marie 1934 yılında ölmüştür.

loiis

 

 

Fransız mucit 4 Ocak 1809 yılında Coupvray Fransa’da doğmuştur. Fakat çocukluğunun çoğu kısmını Lisle’de geçirmiştir. Louis 3 yaşında saraç olan babasının iğnesiyle oynarken sol gözüne hasar verdi ve daha sonradan sol gözü kör oldu. “Sempatetik oftalmiya” nedeniyle 6 yaşında tamamen kör oldu.

untitled

Louis görme engelli olmasına karşın, çok küçük yaşta Genç Körler Kraliyet Enstitüsüne burslu olarak gitti ve kaderini değiştirdi. Oldukça aydın ve başarılı bir öğrenci olan Louis görme engelliler için dünya çapında körler alfabesini icat etti. Braille alfabesi, Körler alfabesi olarak da bilinir.

Braille Alfabesi 1’den 6’ya kadar belli bir düzen içerisinde düzenlenmiş kabartmalı noktalar parmaklarla üstünden geçerek okunur. “iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş 6 kabartılmış noktadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur. Noktalardan her biri 64 farklı kombinasyondan birini oluşturması için farklı şekillerde dizilir.”*  Karaktere dayalı bazı Asya dilleri hariç hemen hemen her braille-alfabesidile uyarlanmıştır. İlaç kutularının üzerinde de bulunur.

 

 

 

Kaynakça : https://tr.wikipedia.org/wiki/Louis Braille

* http://www.turkcebilgi.com/braille_alfabesi

(Visited 393 times, 1 visits today)