Hayvan Hakları

Hayvanları Koruma Kanunu’ nun “Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmesi düşüncesine katılıyorum.
Çünkü hayvanlar da bizler gibi bir canlıdır. Onların da duyguları, hisleri ve bir yaşamları vardır.
Bu yüzden onlara da kendimiz gibi davranmalı ve sadece onları korumak için bir kanun çıkarmak yerine
tıpkı insanlar gibi onların da yaşam seviyesini ve kalitesini belirleyen kanunlar çıkarılmalıdır.

Neden hayvan hakları?

Havanları Koruma Kanununu neleri kapsıyor ;

Hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Bu Kanun değiştirilip Hayvan Hakları Kanunu olursa, amaç doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri daha ağır, caydırıcı cezaları kapsar hale getirilmeli.

  • Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması
  • Hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler
  • Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi
  • Hayvanların Kesimi, Öldürülmesi ve Yasaklar

gibi başlıkları içeren Hayvan Hakları Kanunu kapsamında hayvanların barınmaları, beslenmeleri, ticareti, avlanması gibi pek çok başlık ele alınmıştır. Bunlar sonucunda belirlenen cezalar da kanun içerisinde belirtilmiştir. Ama Türkiye’de her gün yeni bir hayvana yönelik şiddet suçu işlenirken ve bu suçların sayısı giderek artmasına rağmen hayvan hakları yasasının son birkaç yıldır çeşitli şekillerde gündeme gelen ancak ne zaman yasalaşacağı belli değil.

Ben eğer bu kanunları belirleyen insanlar arasında olsaydım öncelikle şu kanunları koyardım;

  1. Hayvanlara şiddet uygulayanlar, hayvanları öldürenler caydırıcı ağır para cezalarına ya da ömür boyu hapis cezasına tabi tutulmalıdır
  2. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
  3. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde yaşama hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlüklerinin ellerinden alınması bu hakka aykırıdır.
  4. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur, spor amaçlı hayvanlar öldürülmemelidir.

Hayvan hakları da tıpkı insan hakları gibi hazırlanmalıdır. İnsanlar ile hayvanların haklar konusunda bir farkı yoktur ve bütün canlılar için koruyucu kanunlar gereklidir. Hayvanlar da bizi gibi canlıdır onları doğal yaşam ortamlarından alıp hayvanat bahçelerine sırf kendi eğlencemiz için hapsetmemeliyiz. Evde olduğumuz bu günlerde evde oturmanın dışarı çıkamamanın nasıl hissettirdiğini daha iyi anladık ve hayvanat bahçelerinde hayvanları sırf kendi eğlencemiz için hapis ettiğimizde nasıl hissettiklerini artık daha iyi biliyoruz. Biz bu duyguyu sadece bir yıl yaşamış olsak bile onlar bütün hayatlarını 4 duvar arasında geçiriyorlar bu yüzden onları hayvanat bahçelerine hapsetmemeliyiz, özgürlüklerinden onları alıkoymamalıyız. Hayvanlara zarar veren kişilerin kısasa kısas cezalar alması gerekmektedir tamamen engellemek imkansız olsa bile caydırıcı cezalar ile en aza indirilmelidir. Hayvanları Koruma Kanunu’ nun “Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

(Visited 20 times, 1 visits today)