Hayvanlar Evde mi yoksa Dışarıda mı Bakılmalı?

Hayvanlar doğal ortamlarında daha mutludurlar. Onları evlere kapatmak, yaşam alanlarını sınırlandırmak, o hayvanları strese sokar ve davranış bozukluğu yaşarlar. O nedenle hayvanları özgürce yaşayabileceği yerlerde bakmalıyız . Örneğin evde hayvan beslemek istiyorsak mutlaka bir bahçemiz olmalı, orada baktığımız hayvana ait bir yaşam alanı olmalı. Köpeğimiz varsa bir kulübemiz de olmalı.

Ayrıca evde beslenen hayvanların sağlığımıza da zararı dokunabilir. Tüyleri dökülebilir, evi kirletebilir, bizi hasta eden bakterileri eve getirebilir. Eğer evin içinde hayvan bakılıyorsa, onu yıkamalı, aşılatmalı, tüy dökmemesi için gerekli önlemler alınmalı ancak o halde evde kedi vb. evcil hayvanlar beslenebilir. Örneğin aslan beslenemez.

Bence hayvanlara dışarıda bakılmalı. bahçenin bir köşesinde beslediğimiz hayvana uygun yaşam alanı olmalı (hangi hayvanı besliyorsak). Hayvanlarımızın kendine ait oyun araç-gereçleri olmalı. Örneğin eğer evimizde köpek besliyorsak ip, top, kemik, oyuncak kedi olmalıdır. Mesela işiniz varken bu oyuncaklarla hayvanınızın dikkatini dağıtabilirsiniz. Ya da bir kediniz varsa onu oyuncak fareyle oyalayabilirsiniz. Kedimizin özel ihtiyaçlarından bahsedelim. Bunlar; süt, su, mama ve tuvalettir. Kedimizin özel ihtiyaçlarını karşılayamazsak hem onun için hem bizim için çok kötü şeyler olabilir.

Evcil hayvanlarımıza hak ettikleri özeni göstermeli ve en azından onları insanlarla yaşayabilecekleri seviyede eğitmeliyiz. Evcil olmayan hayvanları kafese kapatıp kötü koşullarda beslemektense doğal ortamlarını korumalı ve nesillerinin devamını sağlamak için gereken önlemleri almalıyız. Bunların en başında toplumun bilinçlenmesi ve sosyal projeler ile hayvanların temel hak ve hürriyetlerinin sağlanması gelir.

İmkanlarımız kısıtlı ise, bakamayacağımız hayvanları beslemeye çalışmak yerine onlarla daha iyi ilgilenebilecek insanlara yardım edebiliriz.

(Visited 75 times, 1 visits today)