HER İNSANA EŞİT DAVRANMAK ADİL MİDİR?

Genellikle insanlar eşitlik ve adaletin aynı şey olduğunu düşünür. Eşitlik herkesin aynı muameleyi görmesidir, adalet ise herkesin gerektiği kadarını alması demektir. Her insana eşit hakkın tanınması bazı insanlarda yeterli olmayabilir, bazı insanlar da zaten bu hakka sahipken tekrar sunulması gereksiz olur. Genellikle insanlar bu tür eşitsizliklerin sadece para ile ilgili olduğunu düşünür fakat bu konunun bir çok örneği vardır. Mesela; derslerini tek anlatımda anlayan öğrenciler ile birden fazla kez tekrar etmesi gereken öğrenciler aynı eğitimi alırsa biri için yeterli, diğeri için yetersiz olur. Bir örnek daha vermek gerekirse, yukarıdaki resim bu konunun çok güzel bir örneğidir. Herkese eşit sayıda kutu verildiğinde iki kişi görürken kısa boylu kişi görememektedir ama herkese gerektiği kadar kutu verildiğinde üç kişi de görebilmektedir. Bu yüzden eşit olmaktansa adaletli olmak daha herkes için daha iyidir.

(Visited 715 times, 1 visits today)