HER ŞEY ENERJİ DOLU BİR DÜNYA İÇİN

                                             

   Hiç şüphesiz ki hayatımızı sürdürebilmek için en önemli gereksinimimiz enerjidir. Isınma, aydınlanma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarız.

  Enerjinin devamı için ise enerji tüketiminde tasarrufa gitmek çok önemlidir. Küresel ısınma, dünyadaki tüm canlıların yaşamlarını sürdürmelerinde zorunlu olan gıda, su ve çevre gibi temel yaşam kaynaklarını tehdit etmektedir. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazının meydana gelmesinin başlıca sebeplerinden biri de enerji tüketimidir. Buna sebep petrol, kömür ve doğal gaz gibi dünyamızı yoran yenilenemez enerjidir.
  Birçoğumuzun bildiği gibi yenilenebilir enerji ise doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından sürekli takviye edilebilen enerjiye denir. Güneş, rüzgar ve su en önemli yenilebilir enerji kaynaklarıdır. Bunlara tarımsal, endüstriyel, kentsel ve doğal atıkların dönüşümünü kapsayan bio-enerji ile destekleyebiliriz.
  Dünyada birçok ülkede başlayan, yenilebilir enerjinin kullanımın arttırılması ve buna uygun teknolojinin geliştirilmesi ile yenilebilir enerji tüketiminin arttırılması ile küresel ısınmanın azaltılması hedeflenmektedir. Danimarka, Almanya gibi bazı ülkelerde rüzgardan enerji elde edilmesine öncelik verilmiş ve büyük başarılar sağlanmıştır. Güneş enerji sistemlerinin kullanımı da başka bir örnektir.
  Dünya bu konuda ciddi adımlar atmışken ülkemizdeki durum ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki henüz yenilebilir enerji tüketimine yönelik ciddi yatırımlar yapılmamaktadır.
  Ülkemizde de farklı coğrafik özelliklere göre değişik yenilebilir enerjilerin kullanımı için gerekli farkındalığın sağlanması ve bu konuda gerekli yatırımlarının yapılması ciddi enerji tasarrufu sağlayacağı gibi küresel ısınmanın azaltılmasına da fayda sağlayacaktır.
(Visited 47 times, 1 visits today)