Her Şeyi Derinden Etkileyen Zeka

Her aile en az bir kere çocuğunu zeka testine götürmüştür. Ve bu zeka testleri onların hayatını küçük bir miktarda olsa bile etkilemektedir. Eğer çocuğun zeka testinde zekası üstün bir seviyede çıktıysa, bu o çocuğun hayatını pozitif bir şekilde etkiler. Daha farklı okullara gider, belki yurt dışında okula devam eder ve ilerde de güzel bir kariyere sahip olur. Peki eğer durum tam tersi olursa, eğer çocuğun test sonuçları güzel çıkmazsa, o çocuğun psikolojik durumu nasıl olur?

Bu zeka testlerinin hem avantajı hem de dezavantajı vardır. Yani bir çocuğun hayatını kökünden değiştirip yaşam standartlarını arttırabilir ama aynı zamanda da bir çocuğun dışlanmasına ve yalnızlaşmasına yol açabilir.

Eğer yapılan test sonucunda çocuğun zeka seviyesi kendi yaşıtlarına göre yüksek çıkmışsa, bu çocuğun kendine olan öz güvenini arttırabilir. Böylece hem okul hayatında hem de kariyer hayatında kendini daha özgür ve daha güzel bir şekilde ifade edebilir. Ya da kendini o yönde geliştirip kendine yeni olanaklar sağlayabilir.

Ama eğer tam tersi olursa yani test sonuçları çok da iyi çıkmazsa, o zaman o çocuk diğer yaşıtları tarafından dışlanır. Diğer çocuklar onunla dalga geçerler. Ve bu da o çocuğun kendine olan öz güvenini azaltır. Böylece o çocuk büyüyünce toplum içinde kendi düşüncelerini, fikirlerini dile getiremeyen bir birey haline gelir. Bu zeka testlerinin sonucunun insanların davranışlarını değiştirmesindeki en büyük etkenlerden biri de bence insanların IQ seviyesinin değişmeyeceğini, onun hep aynı kalacağını düşünmesidir. Halbuki bu çok yanlış bir düşüncedir. Çünkü birçok şey zeka seviyesinin artmasını sağlar. Kitap okumak, sosyalleşmek, televizyonda ve bilgisayarda çok zaman geçirmemek, oyun oynamak gibi birçok şey IQ seviyesini geliştirir. Ama genelde insanlar bunun değişmeyeceğini düşündükleri için zeka seviyesinin düşük olduğu çocuklara psikolojik baskı uygulayabiliyorlar. Ve o çocuk zaman geçtikçe kendini işe yaramaz ve yalnız hissetmeye başlıyor. Ve bu durumda ebeveynler bile çocuğun psikolojik durumunun düzelmesi için ellerinden bir şey gelemeyeceğini düşünüyorlar. Ama onlarda çocuklarının iyi olduğu bir spor, sanat dalı bulup kendi çocuklarını destekleyebilirler.

İşte herkesin en az bir kere çocuklarına yaptırdığı ve ebeveynlerin övündüğü bu zeka testleri çocuklara ileriki yaşamlarında güzel bir olanak sağlayabiliyorken aynı zamanda da başka çocukların psikolojisini derinden etkileyip onları yalnızlaştırabiliyor. İşte bu sebeplerden dolayı çocuklara zeka testi yaptırılmamalı. Ve zeka testi yaptıranlar da sürekli övünmemeli.

 

 

(Visited 23 times, 1 visits today)