Hükümetlerin Görülmeyen Bakış Açıları

Hükümetler ve yönetimler hep doğruyu mu yapar? Bu sorunun cevabı çoğu insana ve olaya göre değişir, herhangi bir olay olduğunda haber kanalları, gazeteler ve sosyal medya bazı olaylarda hükümetler ve yerel yönetimleri gerekli önlemleri almadıklarından suçlarlar, fakat bazı hükümetler ve yönetimlerin görüş açısına dikkat edersek bunlar güç zehirlenmesinin önüne geçmeye çalışmıştır. Güç zehirlenmesi nedir?
“Hukuksal, toplumsal meşruluk ve adalet anlayışı artan oranda yerini güç kullanarak sınırsız ve koşulsuz yönetme, karar verme ve sahip olma iradesine (AS: istencine) bırakır.” Güç zehirlenme olayına örnek olan bir sürü diktatör ye yönetici vardır, bunlar ise:
-Hitler, Alman toplumunu Versay Antlaşması’yla kandırılmış bir toplum olduğuna inandırmış, Yahudileri hedef göstermiştir.
Mussolini, İtalya’nın dünyada hakkı olandan yoksun bırakıldığını öne sürerek güç toplamıştır.
Franco, Salazar, Şili diktatörü Pinochet, Arjantin diktatörü Videla hep güç toplama aşamasında toplumsal beklentileri işleyerek çevrelerini etkilemiştir.
bir sürü hükümet ve yönetim bunu karşısına geçmek için ülkelerinin statüsünü yüceltecek durumların bazılarına karşı çıkıp bu ‘gerekli’ icraat yapılmamıştır, bunun en iyi örneklerinden olan Roma senatosu güç zehirlenmesinin oluşmasının karşısına geçmek için bazı kararları almamış, veya güç zehirlenmesi geçirecek kişiye izin vermemişlerdir. Bunlar dışarıdan bakınca halka ne kadar gereksiz ve yapılmamış olarak görülse bile, aslında çok az zat bunu gerekli olduğu anlamıştır. Bazen devletlerin yararına bazen ise kişilerin yararına olur. Mesela buna Robert Mugabe ile örnek verebilir, Rodezya çalı savaşından örnek verebiliriz, burada savaşın sonunda doğru İngiliz hükümeti barış çağrısına bulunup milletler topluluğundan asker gönderdikten sonra, Robert Mugabe ülkeyi kurtaracağını ve adaletsizliği bitireceğini açıklamış, ve bu güç zehirlenmesi sayesinde Başbakan seçilmişti. Zimbabve yani Rodezya şuan fakir bir ülke olarak bulunuyor ve 40 yıl öncekinden farkı yoktur. O yüzden çoğu insan bu olaya negatif bakmaktadır. William Shakespare’ın Fırtına kitabında geçen sözler de bu olaya misal verir:


“Devlet görevlilerinin yür
eklerinin sesini
Kendi kulağına hoş gelecek hâle getirdi;
Öyle ki gövdeme dolanıp
Can suyumu emen bir sarmaşık haline geldi.”
Burada da söylendiği gibi güç zehirlenmesi vaatlerin karşılıksız kalması ile sonuçlanıyordur, Romalı senatörler bunun karşısına geçmek için yapılacak şeylere karşı çıktı ve bunları çoğunlukla ret edip bunları halka açıklamamayı yeğlemiştir, bunun günümüzde ne kadar yararlı veya yararsız olduğu hala ciddi bir şekilde tartışılmaktadır, fakat, cidden güç zehirlenmesi olmasın diye yapılan şeyler, cidden bunun önüne geçmek için mi, yoksa kişisel statüsüne destek olmak için midir?

 

(Visited 28 times, 1 visits today)