Hun İmparatorluğu Teoman Metehan Dönemi

Hun İmparatorluğunu kuran İlk Türk İmparatoru Teoman, M.Ö. 300 yıllarında, bölgesinde güçlü bir boyun lideri durumunda olan Teoman, liderlik vasfıyla bölgesindeki diğer boyları de kendi boyuna katarak güçlenerek bulunduğu coğrafyada söz sahibi oldu. Zamanla bölgedeki tüm Hun boylarını da himayesi altına alarak merkezi bir adı ve M.Ö. 220 yılında Dünya Tarihine yön verecek Büyük Hun İmparatorluğunu kurdu.
Türk boyları, bulundukları coğrafyaya en yakın güç olan Çinliler ile tarihleri boyunca savştılar. O döneme kadar Hunlar, varoluşlarını korumak için Çinle savaşmışlardı. Hun İmparatorluğunun kurulmasıyla birlikte bu savaşlar varoluş mücadelesinden hakimiyet mücadelesine döndü. Teoman, hükümdarlığı süresince 4 yöne doğruda büyüyerek 11 yıl içerisinde bugünkü Kazakistan sınırlarından daha geniş bir alanı kontrolü altına aldı.M.Ö. 209 yılına kadar yaşayan Teomanın iki karısından iki oğlu bulunuyordu. Oğulları arasında bir seçim yaparak karısı Yenşi den olan oğlunu muhafazası altına alarak diğer oğlu Mete’yi, ihtilaflı olduğu Yüeçi’lere rehin olarak gönderdi. Ancak daha sonra oğlu Mete’nin ellerinde bulunmasına rağmen Yüeçilere savaş açtı. Çin kaynakları Metehan’ı öldürmek için bu savaşın yapıldığını söyler.Metehan kardeşini öldürerek ve üvey annesini öldürerek tahta geçer.

(Visited 273 times, 1 visits today)