İçimizdeki Yaratıcılığım

Yaratıcılık her bireyin zihninin derinliklerinde saklı olan bir oyun mudur? Yoksa kısaca zekanın ve çalışmanın birleşerek ortaya çıkardığı harikulade bir ürün müdür? Yaratıcılığımızı ortaya çıkarmak için bize dayatılan sistemin gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda muammada olmamız onu sorgulamak için yeterli bir sebep. Peki yaratıcı birey diye tabir ettiğimiz bireyler kimler? Ve onları elde etmek için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Yaratıcılık ve zeka arasındaki temel fark, yaratıcılığın yeni fikirler ve kavramlar yaratma ve aynı zamanda istihbarat bilgi edinme ve kullanma yeteneği iken bunları yürürlüğe koyma veya üretme yeteneğidir. Yaratıcılık kişinin zekasının bir parçasıdır. Bu nedenle, kişinin zekasının her iki yönü de birbirine yakından bağlantılıdır. Ayrıca yaratıcılık, şeyleri yeni bir şekilde algılama, yeni fikirler ve kavramlar oluşturma ve böylece istihbarat bilgi edinme ve buna göre kullanma yeteneği iken yenilikçi kreasyonlar yapma yeteneğidir. Bu nedenle, yaratıcılık farklı düşünme gerektirir.

Yaratıcılık öncelikle hayal gücü, yetenek ve yenilikçilik kavramlarıyla birlikte kullanılırken, zeka yaratıcılık, bilgi, mantık, rasyonel düşünme vb. yönleriyle birlikte daha geniş bir alanda kullanılır. Yaratıcılık ve zeka bir kişinin entelektüel yetenekleridir ve yaratıcılık veya yaratıcı düşünme, kişinin zekasının bir parçasıdır. Bununla birlikte, eğer yaratıcılık ve zeka arasındaki farkı tanımlamak için ince bir ayırma çizgisi çizmemiz gerekirse ana fark yaratıcılığın yeni bir şekilde bir şeyler algılama ve böylece istihbarat bilgi edinme ve buna göre kullanma yeteneğidir.

Eğitim sistemimizde zekanın ve yaratıcılığın ne olduğunun bilinmemesi nedeniyle büyük eksiklikler vardır. Bu eksiklikleri öğrencilerin zeki olup olmamalarına yönelik değil yaratıcılık potansiyellerini keşfetmeye yönelik çalışmalar yaparak giderebiliriz. Lakin ilk aşama olarak bu sorunların neye yol açtığını öğrenmeliyiz ve toplumu özellikle eğitim sektörünü bilinçlendirmeliyiz. Ancak bu şekilde eğitim sistemimizi geliştirebiliriz ve gelecek nesiller için daha yararlı bir program bırakabiliriz. Yüzyılımızın becerilerini kavrayıp onlar üzerinde kentimizi geliştirebiliriz. Ancak böylece kendimizi gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye çıkarabiliriz. Bu köklü değişim ülkemizin eğitim ve başarı seviyesini arttıracağı gibi ülke çapında refahı da arttıracak.

Zeka ve yaratıcılığın farklarının ve benzerliklerinin ne olduğu konusundaki bilgilerimizi arttırdıktan sonra eğitim seviyesini yükseltebiliriz. Bu yöndeki başarılarımız ülkenin geleceğini her açıdan iyiye etkiler bu nedenle en kısa sürede bilinçlenmeliyiz.

 

(Visited 40 times, 1 visits today)