İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE İNTERNET

İnsanların en temel haklarından biri iletişim özgürlüğüdür. Ancak özgür olmak başkalarının hakkına saygısızlık etmek, her istediğini istediğin gibi söylemek değildir. Başkalarının kişilik haklarına saygılı olmak şartıyla herkes düşüncesini dile getirebilir.

İnternet ortamında yoğun bir iletişim vardır. Oynadığınız oyunlarda, tüm sosyal paylaşım ağlarında insanlarla rahatça, karşılıklı iletişime girebilirsiniz. Ayrıca bu ortamlarda insanlar, kimliklerini gizleyerek hem yaptıkları yorumların getireceği sorumluluktan kurtulurlar hem de normal hayatlarında söylemeye çekindikleri şeyleri söyleyebilmek için cesaretlenmiş olurlar. Tabii bu durumlar birçok problemi yanında  getirir. Anonim olarak yapılan bu fikir beyanları, kişiyi bu yorumların sonuçlarından kurtarmamalıdır. Çünkü bu durumda, sahte isimler kullanan kişilerin medyada sayıları artacak, insanların başkalarının haklarına gösterdikleri saygısızlıkları çoğalacaktır. Bu noktada kendimize şunu sorabiliriz: istediklerimizi söyleyebilecek cesaretimiz olmadığı için mi yoksa özgürce söylenen saygılı fikirler karşısında bile hukuki sorunlarla yüzyüze  gelindiği için mi kimliklerimizi gizliyoruz? Bunun ayrımı aslında çok önemli çünkü insanlar fikirlerini söyleme özgürlüğüne sahip olmalılar. Bu hak kimse tarafından engellenmemelidir. Ancak bu haklar belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmelidir. Burada bu kuralların neler olduğunun tespit edilmesi çok önemlidir. Çünkü bunlar özgürlüğün nasıl düzenleneceğini gösteren kurallar olacaktır. Bu kurallar yanlış konulursa veya kötü niyetle hazırlanırsa hiç kimse bir konu karşısında fikrini beyan edemez duruma gelebilir.

İletişim hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 19. maddede ” Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları  söz konusu olmaksızın ,bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.” şeklinde ifade edilmektedir. İletişim hakkı farklı görüşlerin ve anlamların paylaşılmasını sağlamaktır. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte kişilerin kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar da artmıştır. Gerek sosyal, gerekse siyasi anlamda insanlar eleştirilerini internet ortamında yapabilmektedirler. Ayrıca bu ortamlardaki paylaşımlara birçok yorumlar gelebilmektedir. Bazen bu paylaşımlar destekleyici olabilirler bazen de eleştirel ve olumsuz olabilmektedir. Eleştiriler saygı çerçevesi dışında, hakaret dolu içerikler olduğunda bu bir sorun olmaktadır.

Sosyal medyaya köpeğinizle oynarken çektiğiniz bir video yüklediğinizi düşünün. Bu videoya köpeğinizin çok tatlı olduğu ya da birlikte ne güzel  oyun oynadığınızı belirten yorumların yanında sizi aşırı derecede eleştiren ya da hayvan hakları karşıtı düşüncelerinizin olduğunu bile ima eden eleştiriler de gelebilir. Bunların hepsi fikirdir. Herkes fikrini söylemekte özgürdür. Ancak sizin kişiliğinize hakaret edecek boyuttaki eleştiriler fikir özgürlüğü olarak kabul edilmemelidir. Bunun ayrımını doğru yapabilmek önemlidir. Geçmişte yaşanan internet yasakları bazen fikir özgürlüğü nedeniyle haksız yere, bazen de gerçekten kişiye hakaret içermesi nedeniyle yapılmıştır. İletişim hakkımızı korurken kişisel haklarımızın da korunmasını sağlayan düzenlemeler gereklidir.

İletişim hakkı, ifade özgürlüğünü ve özel hayata saygı hakkını birlikte içeren bir kavramdır. İfade özgürlüğümüzle bizim gibi düşünmeyenleri eleştirebiliriz. Bu bizim en temel hakkımızdır.

 

(Visited 26 times, 1 visits today)