İklim Değişikliğinin Psikolojik Etkileri

 

                                                                                                                                                                                                                

1. Yeryüzüne dağılışlarını,
2. Ekonomik faaliyetlerini
3. Yiyecek ve giyeceklerini
4. Fizyolojik gelişimlerini
5. Karakterlerini
6. Kültür faaliyetlerini etkiler.
7. Endüstrinin dağılışını etkiler.
8. Konut tipini ve malzemesini etkiler.
9. Ulaşım faaliyetlerini etkiler.
10. Turizm faaliyetlerini etkiler.
11. Tarım faaliyetlerini etkiler.
12. Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler.

 

       

İklim değişikliğine bağlı hava koşullarının yarattığı felaketlere maruz kalma, felaketin sonuçları ile baş etme, stres,sinirlilik,üzüntü vb. insanlar bu gibi hava koşullarında kendini strese bırakmayıp güçlü olup bu stresini yenmeliler. Toplumsal uyumun düşmesi, süreklilik ve ait olma hislerinin kesilmesi, şiddet ve suçta artış, sosyal istikrarsızlık, kişilerarası şiddetin ve aile içi istismarın artması bu etkiler arasında sayılabilir. Özellikle sosyal etkilerinin felaket sonrası yer değiştirmek zorunda kalma ve yeni yerlere uyum sağlama gibi zorluklarla şekillendiği aktarılıyor.

(Visited 136 times, 1 visits today)