40960468 - weather forecast background - variety weather conditions, bright sun and blue sky; dark stormy sky with lightnings

İklim Etkisi

Biz insanlar kolaylıkla doğal yollarla oluşmuş bir faaliyetten etkilenebiliriz.Buna örnek olarak iklimi değinebiliriz.Aslında ne kadar şaşırtıcı ki iklim hayvanlara daha çok etki etmesini düşünürdüm fakat durum tam tersiymiş.Aslında iklim yüzünden insanları etkileyen belki de yüzlerce durum vardır ama bu yazıda birkaçına değineceğim.

İklim hem insana (hayvanlar da dahil) hem de çevreye etkisi olmak üzere ikiye ayrılır.İnsan üzerindeki etkileri ise şunlardır:

 • Yeryüzünde dağılış veya göç,
 • Ekonomik yönden faaliyetleri,
 • Yiyecek ve özellikle giyecekleri,
 • Fizyolojik gelişimlerini,
 • İnsanın karakterini,
 • Kültür faaliyetleri üzerindeki etkileri,
 • Endüstrinin dağılışı üzerindeki etkileri,
 • Konaklama, konut tipi ve malzemesi üzerindeki etkileri,
 • Ulaşım faaliyetleri üzerindeki etkileri,
 • Turizm üzerindeki etkileri,
 • Tarım faaliyetleri üzerindeki etkileridir.

Aslında insana etkisinde çevre de biraz yer alır.Çünkü bitki örtüsü iklime göre şekillendiği için haliyle de tarım alanlarını ve ürünlerini de aynı zamanda etkiler.Örneğin ekvatorda (güneş ışınlarının dik vurduğu ve en sıcak olan bölge) yetişen bir bitki kutuplara yakın yerlerde yetişen bir bitki olamaz.Aslında bir tek bitki örtüsü değil o bölgedeki yaşayan hayvanını da değiştirir.Bu da tarımı etkilemesiyle birlikte iklimin ekonomik olarak etkisiyle alakalıdır.

Bazı durumlarda ise iklim bize zarar verecek durumlara kadar gelebilir.Erozyon ve heyelanı örnek verebiliriz.Erozyonda iklim çok kurak ve yağışsız bir hava olduğundan dolayı susuzluk meydana gelmektedir.Bu da insanları zor duruma soktuğu için göç olasılıklarını arttırıyor.Heyelanda ise çok fazla nem ve yağış olduğu için toprak kayması meydana gelip insanları o bölgeden uzaklaştırmaya sürüklüyor fakat tarımda kullanılan ürünler için yağmur yağan yerler daha verimli olduğu için için insanlar nemli ve yağışlı bölgeleri tercih ederler.

Ulaşım ise iklimden iklime zorluğu artabiliyor.Mesela soğuk bir iklimi olan yerde buzlanma veya kardan dolayı yolun kapanması durumunda kara araçları yollarını tamamlamakta zorluklar yaşayabilirler.Başka bir örnek ise sisli havalarda uçak pilotları önlerini zor görebildikleri için iniş-kalkış durumlarında iken biraz zorluklar yaşanabilir.

İklimin insan üzerindeki en büyük etkilerinden biri olan giyecek her iklimde değişkenlik gösterebilir.Eğer soğuk bir iklim varsa kalın giyecekler giyilir veya sıcaksa ince şeyler giyilir.

Her ülkenin veya şehrin kendine has bir iklimi olabildiği gibi o bölge de daha çok ilgi çekebilir.Bu da turizm için önemli bir unsurdur.

İklimlerin konutlar üzerindeki etkisi ise konutların yapıldığı malzemeyi değiştirmesidir.Örneğin nemli iklimlerin bulunduğu bölgelerde (Karadeniz) tahtadan ev yapmak daha mantıklıdır.Halbuki İç Anadolu gibi bölgelerde ise ev yapımında saman, saz ve ot gibi malzemelerin karışımından meydana gelen bir madde kullanılır.

Dediğim gibi iklimin insan üzerindeki etkileri bu kadar kısıtlı değildir ve belki de insan üzerinde yüzlerce etkisi olabilir.Bunlar sadece benim aralarından değinmek istediklerimdi ve de cidden iklimin insan üzerindeki etkisi inanılamayacak derecede fazladır.İklim hayatların düzenini değiştirir.

Kaynaklar:

(Visited 212 times, 1 visits today)