İklim İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiler?

İklim insan psikolojisini nasıl etkiler? İnsanlar farklı şehirlerde, farklı ülkelerde yaşıyorlar. Bu sebeple yaşadıkları yerlerin iklimi de değişiyor. Örneğin, Antalya’da yaşayan biri ile Kars’ta  yaşayan biri normal bir günde aynı kıyafetleri tercih edemez. Bunun sebebi iklim şartlarının farklı olmasıdır. İklim gündelik hayattaki ihtiyaçları etkilediği gibi insan psikolojisini de etkiler. Yani insanların yaşadıkları coğrafi çevre, onların davranışlarını da etkiler.Karadenizli insanların horon gibi hızlı bir  oyuna sahip olmaları veya hızlı konuşmaları tamamen iklimin etkisinde gerçekleşir. Demek istediğim iklimler de insanların duygularında,  kişinin davranışlarında yüksek bir seviyede etkide bulunur. Daha somut bir açıklamayla iklim şartlarının zor olduğu yerlerde insanlar zamanın ymetini daha iyi bilir. Ilıman ve sıcak iklim insanı ise eğlenceye daha düşkündür. Anladığınız üzere aslında iklimler insan psikolojisini farklı şekillerde etkiler.

 

 

(Visited 231 times, 1 visits today)