İklim ve canlılar üzerindeki etkileri

İklim, canlıların ihtiyaçları olan su ve sıcaklığın belirleyicisidir.Daha doğru bir ifade ile iklim; canlı türlerinin oluşmasında ve yaşam şartlarının uygunluğu açısından son derece önemlidir. Canlı türleri iklime göre bir yaşam alanı ve kültürü oluşturmuşlardır.

İnsan üzerinde çok belirgin etkileri vardır. İklim yapısından dolayı çeşitli insan ırkları ortaya çıkmıştır. İnsanlar yaşadıkları bölgedeki iklimin yapısına göre barınma, giyinme biçimlerini belirlemişlerdir.

Özellikle su ve güneş iklim üzerinde çok belirleyici olmuştur. İnsanlar yerleşim alanlarını bunlara göre oluşturmuşlardır. Hayvanların göçlerinde su ve güneş çok belirleyici olmuştur. Örneğin ülkemizde özellikle Çukurova ve Aydın Ovası’nda iklimin uygunluğu, tarımın elverişliliği sayesinde nüfus yoğunluğu daha çoktur. İklimin elverişsizliği nedeniyle Kayseri Uzunyayla’da aynı oranda nüfus yoğunluğu yoktur.

Ayrıca çöllerde yaşam oradaki iklim tipine uygun olarak şekillenmiştir. Giyim ve barınma şekli ona göre oluşturulmuştur. Kutup bölgelerinde ise daha farklı barınma ve giyim şekli oluşturulmuştur.Kısacası iklim canlılar üzerinde belirleyici ve etkilidir. Canlıların yaşam biçimlerini etkiler.

KAYNAK: Görsel, google görsellerden alınmıştır.

(Visited 1.535 times, 1 visits today)