İklim ve insan

İklim, geniş bir bölge içinde uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarıdır. İklim coğrafi ortamın oluşması, şekillenmesi ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar.

İklimin insanların yaşam tarzı üzerinde önemli etkileri vardır. İklim, insanların yeryüzüne dağılışlarını ve nüfusu etkiler. Bir bölgenin iklim şartları, o bölgedeki konut tiplerini etkiler. Örneğin; kar yağışının etkin olduğu yerlerde evler dik çatı yapılırken, sıcak ve kurak iklim koşullarının etkin olduğu yerlerde kalın duvarlı, küçük pencereli ve düz çatılı evler yapılır. Ekonomik faaliyetler, yörenin mutfağı ve giyim tarzı da iklimle yakından ilişkilidir. Ayrıca iklim bir yörenin kültür faaliyetlerini de etkiler. Örneğin; Karadenizlilerin horon tarzıhızlı oyunlarının olması, adımlarını hızlı ve yüksek atmaları, o coğrafyanın engebeli olmasından kaynaklanır.

İklim insan psikolojisi ve karakteri üzerinde de oldukça etkilidir. Örneğin; genellikle bulutlu ve yağışlı olan Karadeniz ikliminin insanları çok duygusaldır. Doğu Anadolu’da sert bir iklim hakimdir, o nedenle de orada yaşayan insanlar sert huyludur. Akdeniz’in güneşli ve sıcak iklimi nedeniyle insanları da çok sıcakkanlı ve eğlenceye düşkündür. Kendi psikolojimizi düşünecek olursak, havanın kapalı olduğu günlerde genellikle neşesiz ve sessiz, güneşli bir sabaha uyandığımız günlerde ise daha enerjik ve neşeli olduğumuzu söyleyebiliriz sanırım.

Sonuç olarak, iklimin bizim hayat tarzımız ve psikolojimiz üzerinde büyük etkisi olduğu bir gerçektir. Yeryüzünde bulunan çeşitli iklim şartları, dünyamızın her yönüyle farklı ve zengin bir yer olmasına katkı sağlamıştır.

iklim ile ilgili görsel sonucu

(Visited 207 times, 1 visits today)